Accreditatie

Result Laboratorium is ISO 151589 geaccrediteerd onder het nummer M034. In sommige gevallen voert Result Laboratorium de testen niet zelf uit, maar worden deze uitgevoerd door geselecteerde verwijzingslaboratoria. Deze vallen niet onder de accreditatie van Result Laboratorium.

In de Labgids is voor accreditatienummer M034 terug te vinden welke onderzoeken worden uitbesteed aan geselecteerde verwijzingslaboratoria.

Routine diagnostiek

Medewerkers werkzaam bij Result Laboratorium zorgen voor een accurate verwerking van de afgenomen onderzoeken. Op deze locaties staat geavanceerde apparatuur die gerobotiseerd en geheel volgens de nieuwste technieken de materialen analyseren.

Lees verder

Speciële technieken

Op de verschillende afdelingen van de speciële technieken analyseren vakspecialisten monsters met behulp van bijzondere laboratoriumtechnieken. Samen met de deskundigheid van onze specialisten laboratoriumgeneeskunde zorgen zij voor een kwalitatief goed resultaat en advies aan de zorgverlener.

Lees verder

POCT

Point of Care Testing (POCT) bestaat uit onderzoek in bloed-, urine of andere lichaamsvochten dat “naast de patiënt” en niet op een laboratorium wordt uitgevoerd. Het bekendste voorbeeld is de glucosemeter die door vele patiënten en zorgverleners gebruikt worden. Result Laboratorium bied professionele ondersteuning aan zorgverleners voor decentrale laboratoriumdiagnostiek waarbij de zorgverlener zoveel als mogelijk ontzorgd wordt.

Lees verder

Hemovigilantie

De officiële definitie van hemovigilantie luidt als volgt: het systematisch monitoren van bijwerkingen en nadelige incidenten in de gehele transfusieketen van donor tot patiënt, en daarnaast alles wat bij kan dragen aan een veiliger en effectiever gebruik van bloedproducten. Kortom: een belangrijke en veelomvattende taak.

Lees verder

Aanvullende informatie bij uitslagen

Result Laboratorium gebruikt diverse media om uitslagen van laboratoriumonderzoek aan de aanvragende artsen en huisartsen te rapporteren. Het grootste gedeelte van de uitslagen wordt elektronisch verzonden, waarbij er weinig ruimte is om extra informatie te versturen. Deze informatie, zoals literatuurverwijzingen, kan belangrijk zijn bij het interpreteren van de uitslag. Deze achtergrondinformatie vindt u in de onderstaande tabel.