Bloedafname     

Naast de 60 regionale prikposten en biedt Result Laboratorium zorgverleners de mogelijkheid om binnen de eigen praktijk of instelling bloed af te nemen. U kunt uw patiënten op deze manier een extra service verlenen door het consult direct op te volgen met een bloedafname, de zogenaamde “one stop shop”

Result Laboratorium ondersteunt dit door:

Scholing en toetsing

  • De medewerkers die de bloedafname verzorgen te scholen en bekwaam te houden.  De starttraining bestaat uit een pré-analyse & transportinstructie (2 uur) en een venapunctiescholing op één van de priklocaties van Result Laboratorium. Deze duurt, afhankelijk van de ervaring van de medewerker, 2 tot 4 dagdelen.

Materiaal

  • Levering van de benodigde materialen voor de bloedafname en verzending. Het bestellen van de benodigde producten kan eenvoudig via onze webshop.

Transport en kwaliteitsborging

  • Transport van het afgenomen materiaal,  zodanig ingeregeld dat de kwaliteit van het materiaal gewaarborgd blijft totdat de analyse is uitgevoerd. Voor urgente diagnostiek wordt dit per situatie afgestemd.

Point of care testen (POCT) 

Er is een toenemende vraag naar POCT-apparatuur door zorgverleners. POCT kan vele voordelen bieden, bijvoorbeeld een snelle CRP test.  De patiënt kan direct na of tijdens het consult, met behulp van een prik in de vinger, gecontroleerd worden. Er is snel een uitslag.

Voordelen

De arts en patiënt weten meteen waar ze aan toe zijn, door het snel beschikbaar zijn van betrouwbare uitslagen kan de arts ter plekke de juiste keuzes ten aanzien van de behandeling maken. Een herhaalbezoek voor de uitslag van het bloedonderzoek is dan ook niet meer nodig. Een directe CRP meting kan hiermee onnodig gebruik van antibiotica voorkomen.

Onze laboratoriumspecialisten en POCT team adviseren u graag bij de keuze voor POCT-apparatuur.

Result Laboratorium biedt professionele ondersteuning aan zorgverleners voor decentrale laboratoriumdiagnostiek waarbij de zorgverlener zoveel als mogelijk ontzorgd wordt. De aanschaf en het beheer van de apparatuur liggen bij Result Laboratorium, waarbij de instructie voor de gebruikers, het onderhoud en de kwaliteitscontrole van de apparatuur door het POCT team verzorgd worden.

Vertrouwde kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat de betrokken medewerkers goed met de POCT-apparatuur kunnen werken en dit zo ook ervaren. Zoals ook in de nieuwste richtlijn voor de Point Of Care Testing in de huisartsenzorg  wordt beschreven. Result Laboratorium voldoet aan de normelementen van ISO standaard norm 22870 voor POCT en ISO standaard norm 15189.