Wie zijn wij?

Onze geschiedenis
We zijn een “nieuw” bedrijf, terwijl we toch kunnen bogen op een lange staat van dienst. Result Laboratorium is in 2014 ontstaan door een verzelfstandiging van de laboratoria en trombosedienst van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis van Rivas Zorggroep. Onze kwaliteit is dan ook vertrouwd en bekend voor veel van onze cliënten. Sinds oktober 2020 maakt ook het Klinisch chemisch/hematologisch laboratorium van het Amphia Ziekenhuis in Breda onderdeel uit van Result Laboratorium. Onze specialisten laboratorium geneeskunde, doseerartsen, analisten, vakspecialisten, bloedafnamemedewerkers en ondersteunende stafdiensten zijn zeer ervaren in hun werk.

Werkgebied

Ons werkgebied bestrijkt het hele zuidwesten van Nederland. Strategisch gelegen is onze hoofdlocatie in Dordrecht. Daar hebben we in 2014 een hypermoderne, gerobotiseerde analysestraat geïnstalleerd. We werken hier met de meest geavanceerde specialistische apparatuur die op dit moment beschikbaar is. Ook op de andere onderzoekslocaties in Zwijndrecht, Gorinchem en Breda is de modernste apparatuur aanwezig voor de 24*7 diagnostiek die daar aangeboden wordt.

Bijzondere en alledaagse diagnostiek

Dankzij de gunstige schaalgrootte van Result Laboratorium en van het verzorgingsgebied kunnen wij hoogwaardige, bijzondere diagnostiek aanbieden waaronder onder andere DNA-onderzoek, onderzoek bij verdenking van bloed- of beenmergkanker en allergieonderzoek. Daardoor kunnen wij onze cliënten en patiënten optimaal en snel van dienst zijn.

Kennis en kwaliteit

Ruim vijfhonderd medewerkers zorgen ervoor dat er 24 uur per dag monsters verzameld en geanalyseerd worden. Dagelijks verrichten zij bloedafnames in het ziekenhuis, op prikposten of bij de patiënt thuis. Het materiaal wordt in één van de Result Laboratoria onderzocht of uitbesteed aan vooraf geselecteerde verwijzingslaboratoria.

Het laboratorium voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van NEN-EN-ISO 15189, ISO 22870 en de Federatie Nederlandse Trombosediensten. Is geaccrediteerd door de RvA onder accreditatienummer M034.

Onze laboratoriumspecialisten verzorgen consultatie en advies op het gebied van diagnostiek, interpretatie van laboratoriumdiagnostiek en eventuele inzet vervolgonderzoek. Zij overleggen met 3elijns referentiecentra en hebben een collegiaal expertnetwerk moleculair biologisch onderzoek in geval van multidisciplinaire diagnostiek. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar.

Netwerk

Wij onderscheiden ons door een fijnmazig, patiëntvriendelijk netwerk van meer dan 60 prikposten en door maatwerk bij bloedafname en zelfcontrole en of zelfmanagement.

Wij bieden resultaten

Onze visie op laboratoriumonderzoek komt tot uiting in onze naam. Result Laboratorium is enerzijds een verwijzing naar de onderzoeksresultaten waar het onze cliënten, de zorgverleners en hun patiënten, primair om te doen is. Maar de naam staat ook symbool voor ‘het grotere resultaat’ dat ontstaat wanneer je nauw samenwerkt, elkaar helpt en kennis deelt, zoals de voormalige partners binnen Result Laboratorium dat sinds 2014 doen. Wij zetten ons tot het uiterste in om beide soorten resultaat blijvend zichtbaar te maken. Snel, goed en gunstig geprijsd.

 

Laboratoriumspecialisten Roparunteam