Voorbereiding

Waar kan ik bloedprikken? Maak een afspraak Informatiefolders

Neem het aanvraagformulier, dat u van de arts gekregen heeft, goed door. Hierop kunnen instructies vermeld staan die voor u van belang zijn. Bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn voor de test of een afspraak moet maken.

Nuchter wil zeggen dat u op de dag voor het onderzoek vanaf 22:00 uur niets meer eten, drinken en roken mag. Het is wel toegestaan om water of thee zonder toevoegingen te drinken. Als u medicijnen gebruikt dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken.

Voor de meeste testen kunt u op alle bloedafnamelaboratoria en prikposten terecht en is een afspraak maken niet nodig. Maar  sommige onderzoeken kunnen niet op elke priklocatie of tijdstip uitgevoerd worden of moet er een afspraak gemaakt worden. U hoort dit van uw arts of het staat op het aanvraagformulier vermeld.

Indien u materiaal nodig heeft voor het onderzoek, bijvoorbeeld een potje om de urine op te vangen, kunt u dit verkrijgen bij een van de bloedafnamelaboratoria in de poliklinieken van Rivas of het Albert Schweitzerziekenhuis.

Moet u urine gaan sparen voor een onderzoek? Bent u voor fertiliteitsonderzoek doorverwezen? Of komt u binnenkort met uw kind naar het laboratorium? Dit zijn maar enkele thema’s waar patiënten informatiefolders van beschikbaar zijn. Hierin vindt u meer uitleg over het verloop van de test of de voorbereidingen. Neem eens een kijkje in onze folderpagina.

Neem altijd uw legitimatiebewijs mee als u voor een onderzoek komt. Wij zijn wettelijk verplicht dit te controleren voor we een onderzoek bij u gaan uitvoeren.

Lees meer over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de privacyverklaring.


Bloedprikken, wat kan ik verwachten?

Afhankelijk van de locatie kan het zijn dat u zich aan moet melden bij een balie of aanmeldzuil. Indien dit niet het geval is kunt u plaats nemen in de wachtkamer.

Voor het aanmelden via een zuil kiest u voor een knop waarachter uw bezoek wordt vermeld. De zuil zal een bonnetje printen en het systeem plaatst u in de wachtrij bij de medewerker die u kan helpen. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte tot uw nummer op het beeldscherm verschijnt. Hier verschijnt ook in welke behandelkamer u wordt verwacht.

De bloedafnamemedewerker neemt het aanvraagformulier van u in ontvangst en controleert uw gegevens. De aanvraag wordt geregistreerd en men noteert eventueel bijzonderheden. Daarna worden de af te nemen buizen voorzien een sticker met een uniek laboratoriumnummer. Het aantal en type af te nemen buizen is afhankelijk van de aangevraagde testen.

lees verder over de bloedafname

Het is niet zo dat voor elke aangevraagde test een apart buisje afgenomen moet worden; er kunnen vaak meerdere testen uit één buis gedaan worden. Voor een bloedafname neemt u plaats in een stoel of op een bed. U kunt bij de laborant uw wensen of zorgen aangeven. Bijvoorbeeld als u angstig bent, voorgaande keren slechte of goede ervaringen heeft gehad, allergisch bent voor de pleister of als u behoefte heeft aan meer privacy.

Bloedafname kan door middel van een prik in de ader (vena) of in een haarvaatje (capillair vena). De keuze voor een prikmethode is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die nodig is voor het onderzoek. Een capillaire punctie gebeurt meestal in de vinger of bij baby’s in de hiel. Bij een vena punctie krijgt u een stuwband (strakke band) om uw arm en wordt de prikplaats ontsmet. Vervolgens zal de laboratoriummedewerker u prikken en de benodigde buisjes vullen. Na het verwijderen van de naald wordt de prikplaats afgedrukt met een watje. Als het bloeden gestopt is, wordt er een pleister over het watje geplakt.

Meestal veroorzaakt een venapunctie geen complicaties, maar er kan in sommige gevallen een (pijnlijke) blauwe plek (hematoom) ontstaan. Vaak kan dit voorkomen worden door het wondje goed af te drukken na de prik, maar het is niet altijd te voorkomen. Neem contact met uw huisarts als het hematoom extreem groot wordt of als uw hele arm pijnlijk is.


Het onderzoek

Voordat er een uitslag bekend is, heeft het bloed al een lange weg in het laboratorium doorlopen. Lees hier meer over wat er met uw bloed gebeurt.

De uitslag

Een analist controleert de uitslagen en stuurt deze naar uw behandelaar. Lees hier meer over de uitslagen.

Kosten van laboratoriumonderzoek

De tarieven voor laboratoriumonderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Lees verder over de kosten van laboratoriumonderzoek.