Voor er geanalyseerd kan worden…

Voor de afname van standaard bloed- en urineonderzoek kunnen patiënten van alle leeftijden zonder afspraak terecht op de regionale prikposten en bloedafnamelaboratoria.

Prikposten

Regionale prikposten vindt u in een huisartsenpraktijk, medisch centrum of buurtcentrum. Bloedafnamelaboratoria zijn gevestigd in de poliklinieken van het Albert Schweitzerziekenhuis (Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht), Rivas Beatrixziekenhuis (Gorinchem en Leerdam) en van het Amphia Ziekenhuis (Breda). Sommige locaties leveren ook extra services zoals vroeg in de ochtend, in de avond of op zaterdag geopend of een kinderspreekuur. Locaties, adressen en de actuele openingstijden vindt u hier.

Huisbezoek

Indien een patiënt fysiek niet in staat is om een van onze locaties te bezoeken kan een huisbezoek een oplossing bieden. Tussen 7:30 en 12:00 uur verzorgt ons mobiele team bloedafnames aan huis. Een verzoek voor huisbezoek kan door een verwijzer telefonisch of via zorgdomein bij ons aangemeld worden.

Functietesten op afspraak

Functietesten zoals bijvoorbeeld ademtest (lactose, ureum), fundoscopie (t.b.v. diabeteszorg), aderlating en ECG, en speciale laboratoriumtesten zoals fertiliteitsonderzoek kunnen alleen op afspraak in een gespecialiseerd bloedafnamelaboratorium plaats vinden. Afspraken kunnen door u of door de patiënt telefonisch gemaakt worden.

Voor de patiënten zijn ook verschillende voorlichting- en instructiefolders beschikbaar.

Spoedonderzoek

Op de bloedafnamelaboratoria kunnen indien gewenst enkele onderzoeken ook met spoed uitgewerkt worden. Het type onderzoek is per polikliniek verschillend, geheel afgestemd met de behoefte van de polikliniek of verwijzers in de omgeving. Afspraken over de afname en rapportage van spoedonderzoek worden afgestemd met de verwijzer. Voor ziekenhuisverwijzers zijn bijvoorbeeld andere afspraken gemaakt dan voor verwijzers uit de 1e lijn zorg.

Andere mogelijkheid voor spoedonderzoek is point of care testing (POCT). Lees meer  over POCT in uw praktijk of instelling.

Bloedafnames worden regulier uitgevoerd door medewerkers van Result Laboratorium, maar wij faciliteren ook bloedafname in eigen praktijk door bijvoorbeeld de praktijkassistent. Of voor bijvoorbeeld bedrijfspreventie- of gezondheidsprogramma’s kunnen wij de bloedafnames in uw bedrijf verzorgen. Onze relatiebeheerder kan u hier meer over vertellen.

Het vervolg op het laboratorium…

Medewerkers op de analyselaboratoria in Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht en Breda zorgen voor een accurate verwerking van de afgenomen onderzoeken. Op deze locaties staat geavanceerde apparatuur die gerobotiseerd en geheel volgens de nieuwste technieken de materialen analyseren.

Onderzoeken die Result Laboratorium niet zelf kan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld microbiologisch of pathologisch onderzoek, sturen we door naar gespecialiseerde laboratoria.

Het Result Laboratorium zorgt ervoor dat alle uitslagen van routinediagnostiek op de dag van afname naar u gerapporteerd worden. Rapportage vindt bij voorkeur digitaal plaats via bijvoorbeeld ZIS of HIS. Indien dit niet mogelijk is volgt er een papieren rapportage. Zodra wij na analyse sterk afwijkende resultaten constateren zullen wij direct contact opnemen met de verwijzer. Onze specialisten laboratoriumgeneeskunde zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor een intercollegiaal consult.