Wat doet TRIP?

Kerntaak van TRIP: het registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij de toepassing van bloedproducten, humane cellen of weefsels.Voorbeelden van transfusiereacties zijn koorts, huiduitslag & hypotensie. Dit alles is exact omschreven. Uiteindelijk is het doel van hemo- en biovigilantie het verhogen van de patiëntveiligheid in Nederland.

De afhandeling van deze meldingen gebeurd door de hemovigilantieconsulent in nauw overleg met hemovigilantiefunctionaris en eindverantwoordelijke, dr. Jürgen Riedl, laboratoriumspecialist klinische chemie. Contacten met afdelingen in het ziekenhuis zijn hierbij essentieel.

Scholing aan verpleegkundigen en artsen over  transfusies wordt door hen opgepakt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de correcte ziekenhuis brede protocollen rond bloedtransfusies. Beiden zijn lid van de bloedtransfusiecommissie van het ziekenhuis.

Result Laboratorium draagt op deze manier bij aan een optimale behandeling van de patiënt.