DNA

Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt. De methodes variëren van gangbare technieken zoals PCR en RT-PCR, waarbij mutaties in een vooraf aangegeven deel van het gen worden aangetoond, tot de meer geavanceerde technieken als Sequentie Analyse en MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) die meer informatie geven over de volgorde van de nucleotiden in een groter deel van het gen.

Lees verder over DNA-diagnostiek

Hemato-oncologie

De laboratoriumdiagnostiek die de behandeling van hemato-oncologiepatiënten ondersteunt is een speerpunt van Result Laboratorium. Belangrijke diagnostische pijlers zijn de morfologische beoordeling van o.a. beenmergpreparaten en perifere bloeduitstrijkjes in combinatie met het aantonen van specifieke merkstoffen op de witte bloedcellen met behulp van flowcytometrie.

Binnen het laboratorium hebben we de beschikking over een geavanceerde flowcytometer en twee digitale microscopen. Door alle diagnostiek geïntegreerd uit te voeren is het mogelijk om binnen korte tijd het diagnostische traject af te ronden.

In dit artikel vertelt klinisch chemicus in opleiding dr. Leonie van der Heul hoe deze aanpak bij een patiënt met acute myeloïde leukemie is toegepast.

Lees verder over digitale microscopie

Medische parasitologie

Hier wordt zowel de diagnostiek van darmprotozoa en wormeieren in faeces als de diagnostiek van malaria in bloed uitgevoerd.

Sinds kort worden de darmprotozoa die pathogeen zijn voor de mens met behulp van state-of-art DNA-technieken aangetoond. Bij infecties met wormen vindt de diagnostiek met microscopische technieken of serologisch onderzoek plaats. De consultatie over de interpretatie van de diagnostiek en behandeling is belegd bij de arts-microbioloog en de specialist laboratoriumgeneeskunde met aandachtsgebied parasitologie.

Speciële chemie

Binnen de afdeling speciële chemie worden complexe analysen uitgevoerd met verschillende technieken. Een belangrijke techniek voor het opsporen van tumormetabolieten zoals 5-HIAA en metanefrines is de LC-MS/MS techniek. Ook tekorten aan vitamines B1, B6, A en E worden met behulp van LC-MS/MS opgespoord binnen de afdeling.

Een tweede belangrijke groep analysen betreft het analyseren van eiwitten in plasma en de detectie van hemoglobinevarianten met behulp van capillaire zone-electroforese. Een derde groep betreft alle analysen in het kader van (in)fertiliteit: het analyseren van semen en het bepalen van hormonen betrokken bij fertiliteit zoals AMH en oestradiol. De laatste groep binnen speciële chemie doet onderzoek met behulp van immunologie: zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar auto-immuunziekten, maar ook naar coeliakie en de ziekte van Crohn.

Speciële stolling

Op de sectie speciële stolling worden diverse complexe hemostaseonderzoeken verricht. Het gaat hierbij niet alleen om uitgebreide diagnostiek van patiënten met bijvoorbeeld de ziekte van Von Willebrand, Hemofilie of andere stollingsfactor deficiënties maar ook voor patiënten met (zeldzame) bloedplaatsjefunctiestoornissen kan de Multiple Electrode Aggregometry (Multiplate) ingezet worden.

Ten slotte beschikt het laboratorium sinds kort eveneens over de techniek trombo-elastografie (ROTEM) waarmee in real-time het totale stollingsproces (i.e. primaire stolling, stollingsfactoren, remmers van de stolling en de fibrinolyse) in kaart gebracht kan worden. De ROTEM wordt tevens door de anesthesisten gebruikt voor bewaking van de hemostase tijdens operaties.

Bloedgroepenserologie

Naast het bepalen van de ABO-bloedgroepen en Rhesus D wordt hier ook het screenen op en het vaststellen van irregulaire antistoffen uitgevoerd. Indien patiënten een bloedtranfusie nodig hebben zorgen vakspecialisten voor een juiste match tussen donorbloed en de patiënt. Dit geldt ook voor andere bloedproducten zoals plasma en trombocytenconcentratenDe keten van bloedtransfusie van aanvraag tot toediening wordt geoptimaliseerd door het hemovigilantiebeleid.

Lees hier verder