Stichting Roparunteam Result Laboratorium

Ons doel is het genereren van opbrengsten ten behoeve van Stichting Roparun
“We gaan voor een sportief en mooi Result”


Algemene gegevens

www.resultlaboratorium.nl/team-resultlaboratorium
Email: m.c.bogerd@asz.nl
Postadres: De Waay 27, 4214 ES
RSIN 859373137

Beleidsplan

Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Carine Mijnarends

Afshin Yousefi

Marina Bogerd

Deze stichting is 20 november 2018 opgericht. Derhalve zijn er nog geen jaarstukken beschikbaar waarin verslag wordt gedaan over gedane activiteiten en de financiële verantwoording van de stichting.
De stichting bestaat uit vrijwilligers welke geen beloning voor hun activiteiten ontvangen. Het bestuur is onbezoldigd.

De stichting heeft een ANBI status.

ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan Stichting Roparun aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften.

Meer weten over ons Roparunteam? Bekijk onze webpagina.