Dienstdoende laboratoriumspecialist

Result Laboratorium, Dordrecht/Gorinchem: (078) 654 15 29

Amphia Ziekenhuis, Breda: tijdens kantooruren (076) 595 30 53. Buiten kantooruren: (076) 595 50 00.

Laboratoriumspecialisten klinische chemie

Prof. dr. Marc Thelen
Lid directie Result Laboratorium

Specialisaties
Bloedafname, semendiagnostiek en IUI, eiwitchemie, analytische kwaliteitsbewaking, kwaliteitsmanagement, onderzoek naar de relatie tussen meetonzekerheid en medische beslisonzekerheid.

Stuur een e-mail

(076) 595 20 30


Dr. ir. Marloes Langelaan

Specialisaties
Algemene klinische chemie, point-of-care diagnostiek, eerstelijnsgeneeskunde

Stuur een e-mail

(076) 595 44 52


Dr. Adriaan van Gammeren

Specialisaties
Hematologie, hemato-oncologie, bloedtransfusie & moleculaire diagnostiek, opleider klinische chemie

Stuur een e-mail

(076) 595 52 59

Result Laboratorium Rob Castel

Dr. Rob Castel

Specialisaties
Moleculaire diagnostiek, algemene klinische chemie, malariadiagnostiek en kwaliteitszorg

Stuur een e-mail

(078) 65 23285

francois verheijen

Dr. François Verheijen
opleider

Specialisaties
Endocrinologie, allergie, eiwitanalyse, kwaliteitszorg, opleiden, point of care diagnostiek, eerstelijnsgeneeskunde, moleculaire diagnostiek & pré-analyse

Stuur een e-mail

(078) 6523151

Michael Fouraux

Dr. Michael Fouraux
plaatsvervangend opleider

Specialisaties
Endocrinologie, allergie, eerstelijnsgeneeskunde & trials

Stuur een e-mail

(078) 6541810

eric vermeer

Dr. Eric Vermeer

Specialisaties
Moleculaire diagnostiek, algemene klinische chemie, parasitologie, hemostase & hemato-oncologie

Stuur een e-mail

(078) 6542683

jurgen riedl

Dr. Jürgen Riedl

Specialisaties
Hematologie, hemato-oncologie, digitale microscopie, bloedtransfusie & algemene klinische chemie

Stuur een e-mail

(078) 6523134

Dr. Judith Emmen

Specialisaties
Endocrinologie, allergie, auto-immuun diagnostiek, algemene klinische chemie

Stuur een e-mail

(076) 595 20 18


Dr. René Idema

Specialisaties
Stolling, ICT, pre-analyse

Stuur een e-mail

(076) 595 43 64

Moleculair bioloog

Robert Akkers, moleculair, bioloog

dr. Robert Akkers

Specialisaties:
Moleculaire diagnostiek

Stuur een e-mail

(078) 6545102

Dr. José van den Heuvel

Specialisaties:
Transfusie en hemocytometrie

Stuur een e-mail

(076) 595 20 31

Laboratoriumspecialisten in opleiding

Karlijn Stouten, Result laboratorium

dr. Karlijn Stouten

 dr. Gemma Brufau Dones 

dr. Eva Leonne Göttgens