Bloed geprikt en nu?

In lichaamsmaterialen, zoals bloed en urine, kunnen verschillende stoffen gemeten worden die iets kunnen zeggen over uw gezondheid of behandeling.

Dit gebeurt in een medisch laboratorium zoals dat van ons. Afhankelijk van de klacht of vraag  heeft uw behandelaar arts een keuze gemaakt uit de vele testen die beschikbaar zijn. In de meeste gevallen zullen de resultaten van het laboratoriumonderzoek bijdragen aan het vaststellen, uitsluiten of het vervolgen van een ziekte of behandeling. Maar het kan ook bijdragen aan het voorkomen van ziekten.

Toch kan laboratorium onderzoek niet in alle gevallen duidelijk maken of iemand gezond is of ziek. Bij veel ziekten geeft van de honderden mogelijke bloedonderzoeken vaak slechts één (of enkele) een afwijkend resultaat. Bij sommige ziekten geeft bloedonderzoek zelfs géén afwijkingen te zien.

Wilt u meer uitleg over de verschillende laboratoriumtesten  die uw verwijzer heeft aangevraagd verwijzen we u naar de website van onze beroepsvereniging NVKC Nederlandse Vereniging voor klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde. Hier vindt u betrouwbare en duidelijke informatie over veel aangevraagde laboratoriumtesten.

Wat gebeurt er met de buizen?

De afgenomen buizen worden verzameld en naar één van de drie analyselaboratoria in Dordrecht, Gorinchem en Zwijndrecht gebracht. Op deze locaties staan geavanceerde apparaten die gerobotiseerd en geheel volgens de nieuwste technieken de materialen analyseren. De meeste testen worden op dezelfde dag van afname, meteen na aankomst op het analyselaboratorium, geanalyseerd.

In Gorinchem en Zwijndrecht is apparatuur beschikbaar die de routinematige testen kunnen uitvoeren, overig bijzonder onderzoek wordt doorgestuurd naar het laboratorium in Dordrecht. Daar worden door de analisten van de afdeling speciale technieken de meer bijzondere testen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld DNA- of beenmergonderzoek. Onderzoeken die Result Laboratorium niet zelf kan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld microbiologisch of pathologisch onderzoek, sturen we door naar gespecialiseerde laboratoria.

De uitslag

Een analist controleert de uitslagen en stuurt deze, meestal digitaal, naar uw behandelaar die u naar het laboratorium heeft verwezen.

Afhankelijk van de rapportagewijze (digitaal of papier) zullen de uitslagen van routineonderzoek tussen één tot zeven dagen, na uw bezoek, bij uw behandelaar bekend zijn. Er zijn testen, zoals bijvoorbeeld DNA onderzoek, die meer onderzoekstijd vergen. De uitslagen van dit type onderzoek kan tussen de 14 dagen en een half jaar duren.

De uitslag van ons onderzoek heeft vaak alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de bevindingen uit eventueel ander onderzoek. Al deze gegevens zijn bekend bij uw behandelaar. Hieruit worden de conclusies voor diagnose en behandeling getrokken. Daarom wordt er gerapporteerd aan de behandelaar die het onderzoek heeft aangevraagd, waarna hij of zij deze de uitslag met u kan bespreken.

Wilt u meer weten over de achtergrond van laboratoriumbepalingen? Dan is de informatiedesk laboratoriumgeneeskunde misschien iets voor u.

U bent eigenaar van uw laboratoriumuitslagen. De uitslagen zijn alleen te raadplegen door de behandelend arts. Dit kan uw huisarts zijn, uw hoofdbehandelaar in het ziekenhuis of een specialist die mede bij de behandeling is betrokken. Zonder uw toestemming worden uitslagen niet aan derden verstrekt. Voor inzage van laboratoriumuitslagen in het Electronisch Patienten Dossier van het ziekenhuis of huisarts gelden de algemeen vastgestelde regels rondom privacy van de patiënt. Desgewenst kan de regelgeving opgevraagd worden bij het ziekenhuis of bij uw huisarts.

Mocht u zonder tussenkomst van een arts over uw uitslagen willen beschikken, kunt u schriftelijk een kopie van uw eigen laboratoriumuitslagen opvragen. Lees meer over deze procedure in de folder laboratorium uitslagen.