Wat gebeurt er met de buizen?

De afgenomen buizen worden verzameld en naar één van de drie analyselaboratoria in Dordrecht, Gorinchem en Zwijndrecht gebracht. Op deze locaties staan geavanceerde apparaten die gerobotiseerd en  volgens de nieuwste technieken de materialen analyseren. De meeste testen worden op dezelfde dag van afname, meteen na aankomst op het analyselaboratorium, geanalyseerd.

Lees verder over de verwerking van het afgenomen materiaal
In Gorinchem en Zwijndrecht is apparatuur beschikbaar die de routinematige testen kunnen uitvoeren, overig bijzonder onderzoek wordt doorgestuurd naar het laboratorium in Dordrecht. Daar worden door de analisten van de afdeling speciale technieken de meer bijzondere testen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld DNA- of beenmergonderzoek.

Onderzoeken die Result Laboratorium niet zelf kan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld microbiologisch of pathologisch onderzoek, sturen we door naar gespecialiseerde laboratoria.

Restmateriaal

Nadat alle aangevraagde testen zijn uitgevoerd en de resultaten bekend zijn is er soms nog materiaal over. Dit restmateriaal wordt normaliter vernietigd.

Incidenteel wordt dit restmateriaal echter in het laboratorium gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een nieuwe onderzoekmethode mee te ontwikkelen of een bestaande onderzoeksmethode mee te verbeteren. Het materiaal wordt hiervoor geanonimiseerd en is er dus niet te herleiden dat dit van u afkomstig is.

Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken aan de medewerker die uw aanvraag behandelt. Lees meer over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de privacyverklaring.

Zelftesten

Sommige laboratoriumonderzoeken kunt u ook zelf uitvoeren waarbij de uitslag direct bekend is. Dit kan in sommige situaties veel voordelen bieden, u heeft meteen resultaat zonder een arts te consulteren. Zoals bijvoorbeeld diabeten die zelf hun bloedglucose waarde kunnen controleren of trombosepatiënten die zelf hun antistollingwaarde controleren.

Lees verder over de voor en nadelen van zelftesten
Echter heeft het zelftesten ook nadelen. Zo worden de kosten van de test vaak niet vergoed door uw zorgverzekering en rest vaak nog de vraag: “wat betekent die uitslag nu precies voor mij?”. Op de website van de beroepsverening Nederlandse Vereninging van Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde vindt u meer informatie over de voor- en nadelen van verschillende zelftesten, die te koop zijn bij de detailhandel.

De uitslag

Een analist controleert de resultaten en stuurt deze naar uw behandelaar. Lees hier meer over de uitslagen.

Kosten van laboratoriumonderzoek

De tarieven voor laboratoriumonderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Lees verder over de kosten van laboratoriumonderzoek.