De uitslagrapportage

De uitslagen van routine onderzoek worden vaak al op de dag van de bloedafname, maar uiterlijk binnen één week, aan uw behandelaar gerapporteerd. Echter zijn er ook testen, zoals bijvoorbeeld DNA onderzoek, die meer onderzoekstijd vergen. De uitslagen van dit type onderzoek kan tussen de 14 dagen tot zelfs een half jaar duren.

Wat betekenen mijn testresultaten?

De samenstelling van bloed geeft een beeld van de conditie van de organen. Toch kan laboratoriumonderzoek niet in alle gevallen duidelijk maken of iemand gezond is of ziek.

Bij veel ziekten geeft vaak slechts een enkel laboratoriumonderzoek een afwijkend resultaat. Bij sommige ziekten laat laboratoriumonderzoek zelfs géén afwijkingen zien. Het is belangrijk om de juiste selectie te maken van het uit te voeren laboratoriumonderzoek. Uw behandelaar bepaalt op basis van uw klacht en eventuele ziektegeschiedenis, al dan niet in overleg met de laboratoriumspecialist, welk onderzoek bij u zinvol is.

De uitslag van ons onderzoek heeft vaak alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de bevindingen uit eventueel ander onderzoek.

Al deze gegevens zijn bekend bij uw behandelaar. De laboratoriumspecialist kan uw behandelaar adviseren over de betekenis van onze resultaten. Vaak trekt uw behandelaar hieruit de conclusies voor diagnose en behandeling. Uitslagen en interpretaties van het onderzoek worden daarom gerapporteerd aan de behandelaar of verloskundige die het onderzoek heeft aangevraagd, waarna deze de uitslag dan met u kan bespreken.

Wie kunnen mijn uitslagen inzien?

U bent eigenaar van uw laboratoriumuitslagen. Deze uitslagen zijn alleen te raadplegen door uw behandelend arts. Dit kan uw huisarts zijn, uw hoofdbehandelaar in het ziekenhuis of een specialist die mede bij de behandeling is betrokken.

Zonder uw toestemming worden uitslagen niet aan derden verstrekt. Voor inzage van laboratoriumuitslagen in het Electronisch Patienten Dossier van het ziekenhuis of huisarts gelden de algemeen vastgestelde regels rondom privacy van de patiënt. Desgewenst kan de regelgeving opgevraagd worden bij het ziekenhuis of bij uw huisarts.

Als u zonder tussenkomst van uw behandelaar toch over uw uitslagen wilt beschikken dan kunt u, indien uw behandelaar werkzaam is in het Albert Schweitzerziekenhuis, Beatrixziekenhuis of Amphia Ziekenhuis, uw laboratoriumuitslagen zelf digitaal inzien via uw medisch dossier van het desbetreffende ziekenhuis. Zie hiervoor de website van het ziekenhuis:  cliëntenportaal Beatrixziekenhuis, patiëntenportaal Albert Schweitzerziekenhuis  

of MijnAmphia.

Lees meer over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de privacyverklaring.

Kosten van laboratoriumonderzoek

De tarieven voor laboratoriumonderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Lees verder over de kosten van laboratoriumonderzoek.