Wat kost laboratoriumonderzoek?

De maximale tarieven voor laboratoriumonderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. De exacte kosten die aan u worden doorberekend zijn afhankelijk van uw zorgverzekering. Jaarlijks maken zorgverzekeraars nieuwe afspraken met Result Laboratorium over de tarieven en kortingen. De tarieven die aan u worden doorberekend kunnen daarom ook lager uitvallen dat de NZA-tarieven.  Result Laboratorium heeft met alle zorgverzekeraars een contract. 

De maximale tarieven voor laboratoriumonderzoek vindt u in de NZA tarievenlijst 2019. Uw zorgverzekeraar kan u exact informeren welke kosten zij aan u doorberekenen.

Naast kosten van de uitgevoerde testen wordt er ook een ordertarief, en indien van toepassing een toeslag voor decentrale prikkosten of huisbezoek, in rekening gebracht bij elke aanvraag.

U dient er rekening mee te houden, wanneer er bijzonderheden gevonden worden en nader onderzoek  noodzakelijk blijkt, de kosten hoger kunnen uitvallen dan in de NZA tarievenlijst staat aangegeven. De hoogte van de kosten is dan afhankelijk van het soort en aantal extra testen die zijn ingezet.

Krijgt ik een rekening van het onderzoek?

Als het laboratoriumonderzoek door een behandelend specialist in het ziekenhuis is aangevraagd dan worden deze kosten opgenomen in uw ziekenhuisrekening. U ontvangt zelf geen rekening van Result Laboratorium.

Is het onderzoek aangevraagd door een eerstelijns zorgverlener, zoals een huisarts, verloskundige of psychiater, dan declareert Result Laboratorium de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Echter dient u hier rekening te houden met de wettelijk verplichte eigen bijdrage van het eigen risico. Afhankelijk van uw eigen risico zal de zorgverzekeraar deze kosten aan u doorberekenen.