Wat kost laboratoriumonderzoek?

Wanneer het onderzoek door een specialist in het ziekenhuis is aangevraagd, ontvangt u van ons geen rekening. Indien u vragen hierover heeft verwijzen wij u naar het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

Als u bent opgenomen in een zorginstelling betaalt in veel gevallen de zorginstelling de kosten van het laboratoriumonderzoek en ontvangt u hiervoor van ons geen rekening. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de instelling waar u verblijft.

Heeft uw huisarts of verloskundige een onderzoek aangevraagd, dan stuurt Result Laboratorium de rekening naar uw zorgverzekeraar. Result Laboratorium heeft hierover met alle zorgverzekeraars contractafspraak. Indien u niet verzekerd bent, dan ontvangt u een rekening van Result Laboratorium.

Let op: uw zorgverzekeraar berekent de kosten aan u door totdat uw (wettelijk verplichte) eigen bijdrage geheel verbruikt is. De exacte kosten die uw zorgverzekering aan u doorberekent kunt u bij hen opvragen.  Jaarlijks maken namelijk alle zorgverzekeraars nieuwe afspraken met Result Laboratorium over een korting op ons standaardtarief. Hierdoor vallen de kosten voor het onderzoek, die op uw factuur van uw zorgverzekeraar staan vermeld, veelal lager uit dan in onze tarievenlijst wordt aangegeven. Ook kunnen de tarieven per zorgverzekeraar verschillen.

De kosten voor laboratoriumonderzoek vindt u in onze tarievenlijst 2024.

Naast de kosten van de uitgevoerde onderzoeken wordt er per verwijzing standaard een ordertarief in rekening gebracht. Daarnaast, indien van toepassing, ook de toeslag voor een bezoek aan decentrale prikpost of een thuisprikbezoek.  De rekening kan in een enkel geval hoger uitvallen dan van tevoren verwacht als er, tijdens het onderzoek, bijzonderheden worden gevonden die om medisch noodzakelijke vervolgonderzoeken vragen.