Voorbereiding

De arts heeft in overleg met u en het laboratorium een afspraak gemaakt voor een dagopname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

De test duurt ongeveer anderhalf uur. Rust is belangrijk voor het verkrijgen van de juiste testresultaten, daarom moet u gedurende de test bedrust houden. U mag uw kleren gewoon aanhouden, nachtkleding is niet nodig.

De test

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige zal een infuusnaald in uw arm of hand inbrengen.

Na een half uur rust wordt via deze naald bloed afgenomen en wordt de synacthen toegediend. Daarna volgen nog twee bloedafnames, een half uur en een uur nadat u synacthen heeft gekregen. Hierna wordt het naaldje verwijderd en mag u naar huis.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.