Voorbereiding

Afspraak maken

De arts heeft in overleg met u een afspraak voor u gemaakt met één van onze bloedafnamelaboratoria die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van deze test.  Heeft u nog geen afspraak? U kunt online zelf een afpraak inplannen.

Nuchter

Voor de test is het belangrijk dat u nuchter bent. Nuchter wil zeggen dat u op de dag voor het onderzoek vanaf 22:00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Het is wel toegestaan om water te drinken.

Aanvullende informatie

De test duurt twee uur en tijdens de test mag u niet eten of drinken en geen inspanningen verrichten. Wij adviseren u iets mee te nemen om de wachttijd door te komen en iets te eten mee te nemen voor na afloop van de test.

De test wordt soms als belastend ervaren door zwangere vrouwen. U krijgt tijdens de test een zoet drankje te drinken wat in enkele gevallen, zeker tijdens de zwangerschap, misselijkheid kan veroorzaken. Helaas is dit niet te voorkomen. Mocht de misselijkheid tot uitbraken van het drankje leiden dan zal de test gestaakt worden en wordt er in overleg met u een nieuwe afspraak ingepland.

De test

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het bloedafnamelaboratorium voor de afspraak. Een medewerker van het laboratorium begeleidt u bij de uitvoering van deze test.

Er wordt door middel van een prikje in de vinger bloed bij u afgenomen om uw glucosewaarde te bepalen. Direct daarna krijgt u een suikeroplossing te drinken. Na twee uur wordt er wederom bloed afgenomen. Na deze prik wordt de test beëindigd en mag u weer eten.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.