Voorbereiding

Afspraak maken

De arts heeft in overleg met u een afspraak voor u gemaakt met één van onze bloedafnamelaboratoria die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van deze test.  Heeft u nog geen afspraak? U kunt online zelf een afpraak inplannen.

Nuchter

Tijdens het onderzoek wordt uitgeademde lucht gemeten. De meting is alleen betrouwbaar als u nuchter bent. Nuchter wil zeggen dat u op de dag voor het onderzoek vanaf 22:00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Het is wel toegestaan om water te drinken.

Medicijngebruik

Antibiotica en maagzuurremmende medicijnen kunnen de resultaten van deze test beïnvloeden. Voor een betrouwbare uitslag mag u gedurende 4 weken vóór het onderzoek geen antibiotica hebben gebruikt. Medicatie voor de maag moet minimaal 2 weken voor de uitvoering van de test zijn gestaakt.
Gebruikt u doorlopend deze medicatie? Bespreek met uw arts of u tijdelijk mag stoppen met deze medicatie.

Aanvullende informatie

De test duurt ongeveer 45 minuten en we adviseren u om iets te eten mee te nemen voor na het onderzoek.

De test

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het bloedafnamelaboratorium voor de afspraak. Een medewerker van het laboratorium begeleidt u bij de uitvoering van deze blaastest.

  • U blaast via een rietje twee buisjes vol met uitademingslucht.
  • U krijgt daarna een glas sinaasappelsap te drinken, vervolgens een kleine hoeveelheid testdrank en nogmaals een glas sinaasappelsap.
  • Precies 30 minuten na het drinken van de testdrank blaast u weer twee buisjes vol met uitademingslucht en is de test beëindigd.

Het testdrankje is een speciale vloeistof die onder andere de stof ureum bevat waardoor de eventueel aanwezige helicobacter pylori bacteriën in uw maag koolzuurgas kan maken. Dit koolzuurgas wordt uitgeademd en kan gemeten worden. Aan de hand van de hoeveelheid koolzuurgas dat u uitademt kan de aanwezigheid van de bacterie vastgesteld worden.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.