Voorbereiding

Uw arts heeft u na de ingreep een advies gegeven voor een controlemoment en heeft in overleg met u een afspraak gemaakt met één van onze fertiliteitslaboratoria in Gorinchem of Zwijndrecht. Heeft u nog geen afspraak? U kunt online zelf een afpraak inplannen.

Indien u geen advies voor een controlemoment heeft gekregen wordt standaard geadviseerd om 3 maanden, waarin minimaal 20 zaadlozingen hebben plaatsgevonden, na de ingreep sperma op te vangen voor controle.

Het is van belang dat u deze instructie goed opvolgt, de kwaliteit van het onderzoek wordt mede door u bepaald.

Een steriel potje (en etiket) om sperma in op te vangen ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result Laboratorium. Bewaar dit potje bij kamertemperatuur en spoel dit absoluut niet om. Mocht het potje verontreinigd zijn haal dan een nieuw potje, gebruik nooit een ander potje.

Het opgevangen sperma mag op het tijdstip van de afspraak met het fertiliteits-laboratorium maximaal één uur oud zijn.

Bij het laboratorium in Zwijndrecht is er een mogelijkheid (afgesloten ruimte) om de zaadlozing bij het fertiliteitslaboratorium te laten plaats vinden. U kunt zich op de afgesproken tijd hiervoor melden bij de balie van de bloedafname.

Instructie

De zaadlozing moet worden opgewekt door masturbatie (dus niet door een onderbroken geslachtsgemeenschap). Gebruik hierbij geen condoom.

Het is van groot belang dat de gehele zaadlozing rechtstreeks in het potje op wordt gevangen. Indien niet de gehele zaadlozing is opgevangen moet dit opnieuw gebeuren.

Sluit het potje daarna goed en noteer het tijdstip van de zaadlozing, uw naam en geboortedatum op het etiket en plak dit op het potje. Lever het potje en het bijhorende aanvraagformulier op het afgesproken tijdstip en locatie.

Fertiliteitslaboratorium locatie Beatrixziekenhuis Gorinchem, 2e verdieping B2 (volg borden secretariaat laboratorium)
Neem bij inlevering ook uw Rivas pas mee. Indien u deze nog niet heeft kunt u die laten maken bij de inschrijfbalie in het Beatrixziekenhuis

F-laboratorium locatie Albert Schweitzerziekenhuis Zwijndrecht, begane grond (volg borden bloedafname) melden bij balie.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is na drie dagen bij uw arts bekend. De arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.