Voorbereiding

De potten die u nodig heeft om de ontlasting op te vangen ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result Laboratorium.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u precies 24 uur aaneengesloten uw ontlasting verzamelt en na het verzamelen de pot dezelfde dag (tijdens de openingstijden) inlevert bij het bloedafnamelaboratorium.

Onze bloedafnamelaboratoria vindt u in de poliklinieken van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) en Beatrix ziekenhuis (Gorinchem, Leerdam). Bekijk hier de openingstijden.

Dieet

Soms is het noodzakelijk dat u voor het verzamelen een dieet volgt, dit hoort u van uw arts. Volg deze dieetinstructies nauwkeurig op. Gebruik geen extra voedingsmiddelen, maar u mag ook geen voedingsmiddelen weglaten. Twee dagen na aanvang van het dieet start u met het verzamelen van de ontlasting. Blijf het dieet ook tijdens de verzameldagen volgen.

Instructie

De ontlasting die u produceert moet rechtstreeks in de pot verzameld worden. De ontlasting mag niet in aanraking komen met de vloeistof in het toilet. Plas eerst uit in het toilet voor u de ontlasting opvangt en voorkom dat er toiletpapier bij de verzamelde ontlasting komt.

Start met verzamelen bijvoorbeeld op maandag. Uw eerste ontlasting van maandag moet niet in de verzamelpot. U begint zo de spaarperiode met “lege darmen”. Noteer het tijdstip van deze eerste ontlasting op de pot, dit is de starttijd.

Verzamel vanaf dat moment 24 uur lang alle ontlasting in de pot. Probeer 24 uur na de starttijd (in het voorbeeld op dinsdag) af te sluiten met een stoelgang. Sluit vervolgens de pot goed af en lever deze binnen 24 uur in bij het bloedafnamelaboratorium.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.