Voorbereiding

De arts heeft in overleg met u en het laboratorium een afspraak gemaakt voor een dagopname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De test duurt ongeveer drie uur. Rust is belangrijk voor het verkrijgen van de juiste testresultaten, daarom moet u gedurende de test bedrust houden. U mag uw kleren gewoon aanhouden, nachtkleding is niet nodig.

De test

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige zal een infuusnaald in uw arm of hand inbrengen.

Na een half uur rust wordt er via dit infuus bloed afgenomen en wordt Relefact toegediend. Daarna volgen er nog drie bloedafnames, een half uur, één en twee uur nadat u Relefact heeft gekregen. Hierna wordt het infuusnaaldje verwijderd en mag u, indien u zich goed voelt, naar huis.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.