We doen er alles aan om in deze bijzondere situatie onze dienstverlening veilig voort te zetten. We nemen passende maatregelen om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen en werken volgens de regels die het RIVM de GGD en de overheid ons adviseren en voorschrijven.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft als u binnenkort bloed moet laten prikken, hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

 

Bezoek aan een prikpost

Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten of koorts (meer dan 38 graden) dan vragen we u om niet naar onze prikposten te komen. We adviseren om met uw (huis)arts te overleggen of uw bezoek uitgesteld kan worden tot u volledig hersteld bent. Patiënten van de trombosedienst die een afspraak hebben en bovenstaande klachten hebben, verzoeken wij contact op te nemen met de trombosedienst.

Locaties
De meeste prikposten zijn open, indien u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft bent u hier zonder afspraak welkom. Een aantal prikposten zijn gesloten, hebben aangepaste openingstijden of is er een alternatieve locatie in de buurt geopend. Bekijk, voordat u naar de prikpost komt, de actuele locaties en tijden in het priklocatie overzicht.

Op de prikposten wordt er gewerkt volgens de actuele voorzorgsmaatregelen die door rijksoverheid en het RIVM zijn voorgeschreven, onze bloedafnamemedewerkers gebruiken beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn om hen en u te beschermen.

Wij verzoeken u om de maatregelen die op de prikpost gelden op te volgen, houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje. Omdat hierdoor minder wachtruimte beschikbaar is vragen wij u, indien mogelijk, alleen naar de prikpost te komen. Of laat uw begeleider buiten wachten.

Alleen zo kunnen we u en onze medewerkers beschermen tegen het virus en de dienstverlening op de prikposten voort zetten. 

Veel gestelde vragen

Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het RIVM of kunt u contact opnemen met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51. Ook op Thuisarts.nl is veel informatie te vinden en advies over het voorkomen van besmetting en wat u moet doen als u bang bent besmet te zijn.

Ik moet bloed laten prikken, wat nu?
Op onze prikposten wordt er gewerkt volgens de voorzorgsmaatregelen die door rijksoverheid en het RIVM zijn voorgeschreven. Onze bloedafnamemedewerkers gebruiken beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn om u en henzelf te beschermen.

Indien u geen klachten zoals neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten of koorts (meer dan 38 graden) kunt u gewoon naar de prikpost komen. Enkele prikposten zijn gesloten of hebben afwijkende openingstijden, bekijk de actuele locaties en tijden in het priklocatie overzicht.

Wij verzoeken u om de voorzorgsmaatregelen die op de prikpost gelden op te volgen, houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje. Omdat hierdoor minder wachtruimte beschikbaar is vragen wij u, indien mogelijk, alleen naar de prikpost te komen. Of laat uw begeleider buiten wachten.

Kan ik ook thuis geprikt worden?
Huisbezoek is mogelijk als daar een medische noodzaak voor is. U kunt zelf geen afspraak maken voor een huisbezoek.

Indien u niet naar een prikpost kan komen, neem dan contact op met uw (huis-) arts die u heeft aangemeld voor bloedonderzoek. Overleg of het onderzoek noodzakelijk is of dat het misschien uitgesteld kan worden. De (huis)arts zal in geval van medische noodzaak, een huisbezoek van onze regionale prikdienst voor u regelen. De bezoekdatum van de prikdienst hoort u van de (huis)arts. Zij bezoeken u op de afgesproken datum tussen half 8 en 12 uur.

Hoe zit het met de hygiëne voorschriften bij het thuisprikken?
Voor al onze dienstverlening hanteren wij de meest actuele richtlijnen die de rijksoverheid, het RIVM en de GGD ons voor schrijft. Alle hygiënemaatregelen voor onze handen en prikmateriaal nemen we uiteraard in acht.

Ik ben patiënt van de trombosedienst en moet ik mijn bloed op de aangegeven controledatum laten controleren?
Ja, de hercontrole van patiënten die bij de trombosedienst onder behandeling zijn, gaan volgens de geplande afspraak gewoon door.

Indien u verkoudheidsklachten en/of koorts (meer dan 38 graden) heeft op de controledatum, verzoeken wij u om contact op te nemen met de trombosedienst. Dit verzoek geldt ook voor de geplande huisbezoeken.

De jaarlijkse controle van patiënten die zelf meten, kan mogelijk wel worden verplaatst naar een later tijdstip. U wordt hierover persoonlijk op de hoogte gesteld via Tropaz.

Ik moet digitaal een afspraak inplannen voor een onderzoek, waarom is er voorlopig geen datum beschikbaar?
De huidige voorzorgsmaatregelen laten alleen toe om medisch urgente functietesten uit te voeren op onze afnamelaboratoria. Dat zijn nu de OGTT (zwangeren) en een aderlating. Voor alle andere onderzoeken is het niet mogelijk een afspraak in te plannen. Zodra de voorzorgsmaatregelen dit weer toelaten zetten we de agenda weer open.

Update: Vanaf 25 mei is het weer mogelijk afspraken in te plannen.  U kunt alleen een afspraak maken als u geen covid-19 gerelateerde klachten heeft. Onze medewerkers zullen u hier op bevragen.