Voorbereiding

De bokaal die u nodig heeft om de urine op te vangen ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result Laboratorium. Deze vindt u in de poliklinieken het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) en Beatrix ziekenhuis (Gorinchem, Leerdam). Bekijk hier de openingstijden.

Regio Breda

Graag wijzen wij u op een andere werkwijze in de regio Breda. Hier ontvangt u naast de urinebokaal tevens een klein urinepotje. Na het verzamelen van uw 24-uurs urine, gebruikt u dit urinepotje om een kleine hoeveelheid van de 24-uurs urine over te gieten van de bokaal in het potje en levert dit urinepotje in voor urineonderzoek. U leest er meer over in deze folder.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u precies twee keer 24 uur lang uw urine verzamelt in de bokalen en daarna (op dezelfde dag) inlevert bij een van de bloedafnamelocaties in het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) of het Beatrix ziekenhuis (Gorinchem). Zaterdag tot en met woensdag zijn geschikte dagen om te gaan verzamelen.

Indien de urine op HVA-VMA en/of 5HIAA moet worden onderzocht (zie hiervoor uw aanvraagformulier), is het noodzakelijk dat u bepaalde voedingsmiddelen vermijdt. Zie hiervoor de folder: “Dieet HVA-VMA, 5HIAA”.

Instructie

Eerste verzameling

Start de verzameling met een lege blaas. Plas daarvoor volledig uit in het toilet en spoel deze urine weg. Het tijdstip waarop u dit doet is de starttijd van de eerste verzamelperiode (bijvoorbeeld zaterdag om 8:00 uur).

Verzamel vanaf dit moment, gedurende 24 uur, al uw urine (dag én nacht) in deze bokaal. Bewaar de verzamelde urine op een koele en donkere plaats.
Leeg de volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u bent gestart, voor de laatste keer uw blaas in deze bokaal (in het voorbeeld is dit op zondag om 8:00 uur).

Ga meteen verder met verzamelen van uw urine voor de tweede 24-uurs verzamelperiode.

Tweede verzameling

Neem een nieuwe (de tweede) bokaal. De eindtijd van eerste verzamelperiode is tevens de starttijd voor de tweede verzamelperiode (in het voorbeeld zondag 8:00 uur).

Verzamel wederom gedurende 24 uur al uw urine in deze bokaal. Leeg de volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u bent gestart (in het voorbeeld is dit op maandag om 8:00 uur), voor de laatste keer uw blaas in deze bokaal.

Lever op deze dag beide bokalen in op een van de bloedafnamelocaties van Result Laboratorium in de hierboven genoemde ziekenhuizen.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.