Voorbereiding

 De bokaal die u nodig heeft om de urine op te vangen ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result Laboratorium. Deze vindt u in de poliklinieken van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) en Beatrix ziekenhuis (Gorinchem, Leerdam). Bekijk hier de openingstijden.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u precies twee keer 24 uur lang uw urine verzamelt in de bokalen en daarna (op dezelfde dag) bij een prikpost of bloedafnamelaboratorium inlevert. Zaterdag tot en met woensdag zijn geschikte dagen om te gaan verzamelen.

Indien de urine op HVA-VMA en/of 5HIAA moet worden onderzocht (zie hiervoor uw aanvraagformulier), is het noodzakelijk dat u bepaalde voedingsmiddelen vermijdt. Zie hiervoor de folder: “Dieet HVA-VMA, 5HIAA”.

Instructie

Eerste verzameling

Start de verzameling met een lege blaas. Plas daarvoor volledig uit in het toilet en spoel deze urine weg. Het tijdstip waarop u dit doet is de starttijd van de eerste verzamelperiode (bijvoorbeeld zaterdag om 8:00 uur). Noteer de starttijd en datum op de (eerste) bokaal.

Verzamel vanaf dit moment, gedurende 24 uur, al uw urine (dag én nacht) in deze bokaal. Bewaar de verzamelde urine op een koele en donkere plaats.
Leeg de volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u bent gestart, voor de laatste keer uw blaas in deze bokaal (in het voorbeeld is dit op zondag om 8:00 uur).

Noteer de eindtijd en datum op de bokaal. Ga meteen verder met verzamelen van uw urine voor de tweede 24 uurs verzamelperiode.

Tweede verzameling

Neem een nieuwe (de tweede) bokaal en noteer de starttijd op de bokaal. De eindtijd van eerste verzamelperiode is tevens de starttijd voor de tweede verzamelperiode (in het voorbeeld zondag 8:00 uur).

Verzamel wederom gedurende 24 uur al uw urine in deze bokaal. Leeg de volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u bent gestart (in het voorbeeld is dit op maandag om 8:00 uur), voor de laatste keer uw blaas in deze bokaal. Noteer de eindtijd en datum op de bokaal.

Lever op deze dag beide bokalen in bij een prikpost van Result Laboratorium.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.