Voorbereiding

De bokaal die u nodig heeft om de urine op te vangen ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result Laboratorium. Deze vindt u in de poliklinieken van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) en Beatrix ziekenhuis (Gorinchem, Leerdam). Bekijk hier de openingstijden.

Regio Breda

Graag wijzen wij u op een andere werkwijze in de regio Breda. Hier ontvangt u naast de urinebokaal tevens een klein urinepotje. Na het verzamelen van uw 24-uurs urine, gebruikt u dit urinepotje om een kleine hoeveelheid van de 24-uurs urine over te gieten van de bokaal in het potje en levert dit urinepotje in voor urineonderzoek. U leest er meer over in deze folder.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u precies 24 uur lang uw urine verzamelt en daarna (op dezelfde dag) de bokaal inlevert op een van de bloedafnamelocaties in het het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) of het Beatrix ziekenhuis (Gorinchem). Zondag tot en met donderdag zijn geschikte dagen om te gaan verzamelen.

Indien de urine op HVA-VMA en/of 5HIAA moet worden onderzocht (zie hiervoor uw aanvraagformulier), is het noodzakelijk dat u bepaalde voedingsmiddelen vermijdt. Zie hiervoor de folder: “Dieet HVA-VMA, 5HIAA”.

Instructie

Starten
Start de 24-uurs verzameling met een lege blaas. Plas daarvoor volledig uit in het toilet en spoel deze urine weg. Het tijdstip waarop u dit doet is de starttijd van de verzamelperiode (bijvoorbeeld om 8:00 uur).

Verzamel vanaf dit moment, gedurende 24 uur, al uw urine (dag én nacht) in de bokaal. Bewaar de bokaal tijdens het verzamelen op een koele en donkere plaats.

Stoppen
Leeg de volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u bent gestart (in het voorbeeld om 8:00 uur), voor de laatste keer uw blaas in de bokaal. Lever deze dag de bokaal in op een van de bloedafnamelocaties van Result Laboratorium in de hierboven genoemde ziekenhuizen.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. Lees meer over de uitslagrapportage van laboratoriumonderzoek.