COVID-19 RNA  DIAGNOSTIEK

Waar kan ik mijn patiënten naar toe verwijzen voor een COVID-19 RNA onderzoek bij verdenking op corona?
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. De afname wordt op afspraak verzorgd door de GGD (telefoonnummer: 0800-1202) en vindt plaats in een van de landelijke testcentra’s. Kijk voor meer informatie op: Rijksoverheid.nl.

Indien er aanleiding voor is kunt u de COVID-19 (RNA m.b.v. PCR) test ook zelf aanvragen (ook via ZorgDomein), afnemen en insturen naar het RLM. De benodigde e-swab  kunt u verkrijgen via het RLM. De afname van dit onderzoek gaat middels keel- en nasopharynx uitstrijk.

Medewerkers van Result Laboratorium kunnen deze afname niet voor u verzorgen.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?
Het RLM verzorgt de uitvoering en rapportage van de afgenomen Covid-19 RNA testen die door de GGD-ZHZ en de afnames die door u zijn ingestuurd. Binnen 2 dagen ontvangt u, via de voor u gebruikelijke weg, de rapportage.

De uitslagen van afname’s door GGD ZHZ worden via CoronIT gerapporteerd.  Raadpleeg de arts-microbioloog van het RLM als u met spoed een uitslag nodig heeft of vragen heeft naar aanleiding van de uitslag.

Hoe kom ik aan afnamemateriaal voor een COVID-19 RNA-test?
U de swabs bestellen via het RLM. Let wel: er is nog steeds een beperkte voorraad en er worden op dit moment kleine hoeveelheden uitgegeven door het RLM.  Bestel daarom alleen wat u nodig heeft.

Gebruik  1 e-swab per afname door eerst een keeluitstrijk te maken en met dezelfde stok vervolgens een nasopharynx . (diepe neuskweek) uitstrijk te maken. Verpak de swab na afname in een plastic safty-bag.

Waar en hoe kan ik de afgenomen uitstrijk inleveren?
Geef bij voorkeur de afgenomen swab (in een gesloten plastic safetybag) mee aan de koerier van de Samenwerkende Laboratoria of doe deze in de brievenbus bij het RLM in Dordrecht om bezoek aan een prikpost zoveel mogelijk te beperken. Indien dit niet mogelijk is, blijft afgifte bij onze prikposten door een persoon zonder corona klachten, ook mogelijk.

Is het mogelijk om mijn medewerkers te testen op COVID-19 RNA?
Meer informatie over het testen van zorg- en onderwijspersoneel m.b.v de COVID-RNA test vind u op de website van de GGD.

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

Wat zijn de kosten voor een COVID-19 RNA ?
De test is kosteloos voor de deelnemer.

COVID-19 ANTISTOFFEN

Is het mogelijk om te testen op antistoffen COVID-19 in bloed?
Dat is mogelijk. U kunt de serologische test aanvragen via ZorgDomein (eerste lijns zorg), HiX (ziekenhuis) of via de papieren formulieren. De uitslag, voorzien van een interpretatie door de arts-microbioloog, wordt op de gebruikelijke wijze door het RLM aan u gerapporteerd en is uiterlijk binnen 2 werkdagen bekend.

Voor een betrouwbaar resultaat dient het serummonster afgenomen te worden tenminste 15 dagen na de start van de symptomen.

Het onderzoek kan op iedere prikpost of afnamelaboratorium van Result Laboratorium afgenomen worden. Met inachtneming van de actuele voorzorgsmaatregelen  die gelden voor een bezoek aan een prikpost. Voor logistieke vragen inzake serumbloedafname kunt u contact opnemen met Result Laboratorium (078 -6541532 of 0183-644800).Voor inhoudelijke vragen over deze test kunt u contact opnemen met de artsen-microbioloog.

Het is vooralsnog niet bekend óf en hoe lang de eventueel aanwezige antistoffen beschermend zijn. Deze serologische test is niet geschikt voor de diagnose van acute COVID-19. Bij verdenking van acute COVID-19 dient een gecombineerde keel-nasopharynx uitstrijk afgenomen te worden voor COVID-19 PCR test.

Wat is het juiste moment om bloed te laten prikken voor COVID-19 antistoffen bepaling?
Bij de meeste patiënten zijn COVID-19 antistoffen na 14 dagen vanaf de 1ste ziekte dag aantoonbaar. Daarom  is het advies bloed te laten prikken tenminste 15 dagen na de start van de symptomen.

Het is echter vooralsnog niet bekend of alle patiënten met milde klachten voldoende antistoffen aanmaken. Patiënten kunnen ook onderling verschillen in de snelheid en de mate van de antistofvorming. Daarom sluit een negatieve uitslag niet in alle gevallen een doorgemaakte COVID-19 infectie met zekerheid uit.

Is de COVID-19 antistoftest een betrouwbare test?
Ja, er wordt gewerkt met een gevalideerde ELISA test die landelijk onder supervisie van het RIVM is geëvalueerd en als een betrouwbare test gekwalificeerd is. Wij gebruiken geen COVID-19 antistofsneltesten, deze sneltesten worden door het RIVM en de WHO afgeraden voor het bepalen van COVID-19 antistoffen.

Wat betekent een positieve of negatieve antistoffen test?
Het aantonen van antistoffen (positieve testuitslag) betekent dat de patiënt COVID-19 heeft doorgemaakt. Het is nog onbekend of men dan beschermd (immuun) is tegen het virus.

Het is vooralsnog niet bekend of alle patiënten met milde klachten voldoende antistoffen aanmaken. Patiënten kunnen ook onderling verschillen in de snelheid en de mate van de antistofvorming. Daarom sluit een negatieve uitslag niet in alle gevallen een doorgemaakte COVID-19 infectie met zekerheid uit.

Wat kost een COVID antistof test?
De kosten van laboratoriumonderzoek zijn opgebouwd uit orderkosten (ordertarief) en de kosten van de uitgevoerde test(en). Het maximale tarief voor een COVID-19 antistoftest is  €11,82  excl. ordertarief (tarief juni 2020). De exacte kosten die in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de zorgverzekering en van de arts of instelling die het onderzoek heeft aangevraagd.

Het tarief voor de orderkosten, een vergoeding voor de bloedafname, de materialen en administratieve verwerking van de aanvraag en resultaat, is afhankelijk van de locatie waar er bloed is afgenomen (in het ziekenhuis, in een regionale prikpost of thuis). Zie hiervoor de tarieventabel 2020.

De hierboven en in de tarieventabel vermelde prijzen zijn de zogenaamde ‘maximale tarieven’. Jaarlijks maken zorgverzekeraars  nieuwe afspraken met Result Laboratorium over de tarieven en kortingen op het tarief. Het kan dus zijn dat er een lagere prijs in rekening wordt gebracht.

Lees meer over de kosten en vergoeding van laboratoriumonderzoek op de informatiepagina voor patienten.

INSTUREN VAN PATIENTEN 

Zijn alle prikposten geopend?
De meeste prikposten zijn geopend, patiënten zonder corona gerelateerde verschijnselen zijn hier welkom. Bekijk de aangepaste toegangstijden in het prikpost overzicht. Helaas zorgen de voorzorgsmaatregelen er voor dat er in veel gevallen minder wachtruimte beschikbaar is. We vragen patiënten, indien mogelijk, alleen naar de prikpost te komen.

We vinden het belangrijk om onze routes, de priklocaties en het thuisprikken zoveel mogelijk in de lucht te houden om de continuïteit te blijven borgen en de patiënten zo veel als mogelijk te verspreiden.

Op de prikposten wordt er gewerkt met de voorzorgsmaatregelen die door rijksoverheid en het RIVM zijn geadviseerd. De bloedafnamemedewerkers beschikken over de noodzakelijke beschermingsmiddelen.  De patiënten worden verzocht om mee te werken aan de op de prikpost geldende  instructies ter bescherming van alle bezoekers en medewerker op de prikpost.

Waar moeten patiënten rekening mee houden wanneer zij een prikpost bezoeken?
Voor bezoekers van de prikposten gelden minimaal de actuele voorzorgsmaatregelen die door rijksoverheid en het RIVM zijn voorgeschreven.

  • Hoest of nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand. ook in de wachtruimte.
  • Blijf thuis als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten of koorts

Aan de patiënten wordt gevraagd om zich aan de prikpost specifieke instructies te houden ter bescherming van alle bezoekers en medewerkers op de prikpost.

  • Kom, indien mogelijk alleen naar de prikpost. Het aantal zitplaatsen in de wachtkamer is beperkt.
  • Overleg bij verkoudheidsklachten met uw (huis)arts en stel waar mogelijk het bezoek uit.
  • Voor én tijdens de prikhandeling vragen wij patiënten om hun hoofd af te wenden van de medewerker.

Kan ik een patiënt met verkoudheidsklachten naar een prikpost sturen?
Wij vragen u patiënten met klachten zoals neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten of koorts niet naar onze prikposten te sturen. Indien het onderzoek niet uitgesteld kan worden en er  is sprake van een medisch noodzaak, neem dan contact met ons op voor een passende oplossing. Tel: 078-6541532.
Veelal is dit een afspraak voor een huisbezoek, maar de mogelijkheden kunnen per regio verschillen.

Ik heb vragen over de opening van de prikpost in mijn praktijk/instelling
Op verzoek van een instelling of praktijk zijn enkele prikposten gesloten, zijn de openingstijden aangepast of zijn er locatie specifieke voorzorgsmaatregelen getroffen. Mocht u maatregelen in uw dienstverlening treffen die ook voor ons van invloed kunnen zijn, dan horen we dat graag. We verzoeken u dit aan ons door te geven via uw contactpersoon of via onze contactpagina.

Worden alle functietesten weer uitgevoerd?
Vanaf 25 mei is het voor patienten, zonder corona gerelateerde klachten, weer mogelijk afspraken in te plannen voor alle testen. 

OVERIGE VRAGEN

Hoe verlopen de controles van trombosedienst patiënten?
De hercontrole van patiënten die bij de  trombosedienst onder behandeling zijn, gaan volgens de geplande afspraak gewoon door. Patiënten die verkoudheidsklachten en/of koorts hebben verzoeken wij om contact op te nemen met de trombosedienst. Dit verzoek geldt ook voor de geplande huisbezoeken.

De jaarlijkse controle van patiënten die zelf meten, kan mogelijk wel worden verplaatst naar een later tijdstip. De patiënt wordt dan persoonlijk op de hoogte gesteld via Tropaz.

De POCT meter in de praktijk moet deze maand gecontroleerd worden, kan ik deze nog verantwoord blijven gebruiken?
Indien een controle/onderhoudsafspraak in deze coronaperiode bij u in de praktijk staat ingepland, wordt deze mogelijk verschoven naar een later tijdstip. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Per apparaat beoordeelt onze laboratoriumspecialist klinische chemie, aan de hand van eerdere gemeten controleresultaten van de afgelopen jaren, of het verantwoord is de controle uit te stellen. Veelal is de apparatuur zeer stabiel zijn en we verwachten dan ook geen problemen of storingen, omdat de controles en het eventuele onderhoud, niet uitgevoerd zijn.

Heeft u andere vragen over de apparatuur? Neem dan contact op met het POCT team:
mail: POCT@ resultlaboratorium.nl / tel: 078-6523150

Waarom zijn niet alle artikelen t.b.v. hygiëne beschikbaar in de webshop?
Op dit moment worden een aantal artikelen zoals handschoenen en ontsmettingsmiddel, slecht/niet aan ons geleverd. Wij verzoeken u een minimale hoeveelheid van deze artikelen te bestellen als u deze nodig heeft t.b.v. onze dienstverlening en contact op te nemen met uw relatiebeheerder als u door een tekort aan dit product geen bloed meer af kunt nemen.