Wie heeft recht op inzage of een kopierapport van de laboratoriumuitslagen?

 • Indien u ouder bent dan 12 jaar heeft u zelf het recht op inzage.
 • Indien uw kind tussen de twaalf en zestien jaar is moet hij of zij persoonlijk instemmen met het inzagerecht van ouders of wettelijk vertegenwoordigers.
 • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op directe inzage.
 • Uw familieleden of anderen hebben inzagerecht als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.

Lees meer over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de privacyverklaring.

De volgende stukken hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken:

Een verzoek voor uzelf:

 • Volleding ingevuld verzoekformulier voor afschrift van laboratoriumresultaten
 • Kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs

Een verzoek voor een andere persoon:

 • Volledig ingevuld verzoekformulier voor afschrift van laboratoriumresultaten
 • Kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs
 • Machtiging van de betreffende persoon en schriftelijke motivering

Een verzoek voor een overleden persoon:

 • Volledig ingevuld verzoekformulier voor afschrift van laboratoriumresultaten
 • Kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs
 • Schriftelijke motivering

Wettelijke bescherming van de privacy van de patiënt geldt ook na overlijden. De behandelaar van de overleden patiënt moet bepalen of de overledene bij leven geen bezwaar zou hebben gehad tegen het verlenen van inzage.

Verzoekformulier afschrift van laboratoriumresultaten

Verzend deze stukken per post naar:

Result Laboratorium t.a.v. secretariaat
Banneweg 57
4204 AA Gorinchem

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail, de afhandeling duurt twee weken.

Rapport ophalen

Nadat u de bevestiging heeft ontvangen kunt u het rapport onder vertoning van een geldig identiteitsbewijs op de door u aangegeven locatie ophalen.

Het rapport wordt alleen persoonlijk overhandigd aan de persoon die op het verzoekformulier is ingevuld en kan niet door andere personen worden opgehaald. Verzending van het rapport per mail, post of fax is niet mogelijk.