« Terug naar alle berichten

Antistoftest SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vanaf maandag 18-5-2020 bieden het Regionaal laboratorium Medische Microbiologie (RLM) en Result Laboratorium namens de Samenwerkende Laboratoria een serologische test (ELISA) aan die antistoffen (IgTotaal) tegen SARS-CoV-2 (COVID-19) bepaalt.

Voor een betrouwbaar resultaat dient het serummonster afgenomen te worden tenminste 15 dagen na de start van de symptomen.

Het is vooralsnog niet bekend of en hoe lang de eventueel aanwezige antistoffen beschermend zijn. Deze serologische test is niet geschikt voor de diagnose van acute COVID-19. Bij verdenking van acute COVID-19 dient een gecombineerde keel-nasopharynx uitstrijk afgenomen te worden voor COVID-19 PCR test. U kunt deze serologische test aanvragen via ZorgDomein (eerste lijns verwijzer) HiX (ziekenhuizen) of via de papieren formulieren.

Het onderzoek kan op iedere prikpost of afnamelaboratorium van Result Laboratorium afgenomen worden. Met inachtneming van de actuele voorzorgsmaatregelen  die gelden voor een bezoek aan een prikpost. Voor logistieke vragen inzake serumbloedafname kunt u contact opnemen met Result Laboratorium (078 -6541532 of 0183-644800)

De uitslag, voorzien van een interpretatie door de arts-microbioloog, wordt op de gebruikelijke wijze door het RLM aan u gerapporteerd en is uiterlijk binnen 2 werkdagen bekend.

Voor inhoudelijke vragen over deze test kunt u contact opnemen met de artsen-microbioloog.