« Terug naar alle berichten

Winnaar NVKC wetenschaps- en innovatieprijs 2020: Adriaan van Gammeren!

Onlangs ontving laboratoriumspecialist klinische chemie Adriaan van Gammeren de NVKC Wetenschaps- en Innovatieprijs 2020 voor zijn wetenschappelijke publicatie in het Amerikaanse vaktijdschrift Transfusion. Vanzelfsprekend zijn wij vanuit Result trots op deze mooie prestatie. In dit artikel lees je meer over Adriaan en waarom hij deze prestigieuze prijs heeft gewonnen.

Adriaan van Gammeren is als laboratoriumspecialist klinische chemie werkzaam voor Result Laboratorium en is vooral zichtbaar in het Amphia ziekenhuis. Samen met de collega’s van de vakgroep klinische chemie draagt hij zorg voor alle laboratoriumdiagnostiek. Zijn aandachtsgebied is de hematologie waaronder de transfusiegeneeskunde, hematolo-oncologie en DNA diagnostiek toebehoren.

De NVKC wetenschaps- en innovatieprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een NVKC lid voor een wetenschappelijke publicatie met laboratoriumdiagnostiek als belangrijkste component, die tevens van grote wetenschappelijke betekenis is en/of een grote maatschappelijke impact/relevantie heeft. Adriaan beschouwt het artikel als een ‘kers op de taart’ van een project dat in 2007 startte.

Een groep klinisch chemici richtte toen het Transfusie Register van Irreguliere Antistoffen en Kruisproefproblemen (TRIX) op. Het systeem is uitgegroeid tot een landelijke database waarin  bloedgroepantistoffen worden opgenomen die na bloedtransfusie of tijdens de zwangerschap worden gevonden. TRIX is gekoppeld aan het laboratorium informatie systeem (LIS) van elk transfusielaboratorium in Nederland. Wanneer een patiënt met bekende antistoffen zich meldt, verschijnt een signaal in het LIS en verwijzend naar de informatie in TRIX. Deze informatie is van groot belang omdat antistoffen na verloop van tijd niet meer meetbaar kunnen zijn maar in het bloed nog wel aanwezig zijn. TRIX voorziet het laboratorium van deze informatie nog voordat de analyse start. Dit zorgt ervoor dat, met name bij spoedtransfusies, sneller de juiste donor kan worden geselecteerd en transfusiereacties kunnen worden voorkomen.

Het wetenschappelijke artikel brengt de toegevoegde waarde van TRIX voor de patiëntveiligheid in beeld. Het laat zien welke complicaties er kunnen worden voorkomen en hoe de beschikbaarheid van data landelijk aan de kwaliteit van transfusie bijdraagt. TRIX biedt een bron van wetenschappelijke informatie met betrekking tot de eigenschappen van verschillende typen antistoffen. Deze informatie kan worden gebruikt voor een betere selectie van donoren om zoveel mogelijk antistofvorming te voorkomen.

In december jl., mocht Adriaan op het congres van de NVKC een korte toelichting geven op het werk, waarna hij werd toegesproken door de congresvoorzitter en de wisseltrofee in ontvangst mocht nemen (zie foto).

“De prijs is een mooie erkenning van goed wetenschappelijk werk en een stimulans om vanuit Result met anderen in het vakgebied samen te werken en bij te dragen aan wetenschap, innovatie en continue verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg”, aldus Adriaan.

 

 

 

Meer weten?

Bekijk het artikel ‘A national Transfusion Register of Irregular Antibodies and Cross (X)-match Problems: TRIX, a 10-year analysis’ hier:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31121075/

Lees meer over de NVKC: https://www.nvkc.nl/