Referentiewaarden
« Terug naar alle berichten

Wijziging referentiewaarden TSH-Receptor autoantistoffen

Per 03-04-2018 gaat het Result laboratorium de assay voor de detectie van TSH-Receptor autoantistoffen vervangen.

In plaats van de huidige ELISA waarin alle typen TSH-Receptor antistoffen gedetecteerd worden, zullen met de nieuwe TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin) –assay alleen de stimulerende TSH-Receptor autoantistoffen gedetecteerd worden.

De assay is zowel door Result laboratorium als door het College van Medisch Immunologen geverifieerd en juist bevonden. Vergeleken met de oude assay neemt de sensitiviteit licht af (van 97% naar 94%) maar neemt de specificiteit voor de ziekte van Graves toe (van 76% naar 90%). U kunt de bepaling aanvragen middels de reeds bestaande aanvraagcode.

Let op: de afkapgrens voor de nieuwe assay verandert; deze wordt namelijk 0,55 U/L.

Voor  aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met dr. Michael Fouraux, laboratoriumspecialist klinische chemie of dr. Mirelle Huijskens, laboratoriumspecialist klinische chemie i.o.