Waarom moet u op controle bij de trombosedienst?

Op het moment dat u op advies van uw arts antistollingstabletten gaat gebruiken, moet regelmatig gekeken worden naar de mate van stolling van uw bloed. Deze controles worden door de Trombosedienst uitgevoerd of u doet dit zelf (zelfmeting).

Door het innemen van antistollingstabletten wordt de kans op het ontstaan van trombose kleiner. Dit wordt ook wel een antistollingsbehandeling genoemd.
Bekende tabletten zijn: acenocoumarol (Sintromittis), fenprocoumon (Marcoumar) en Warfarine. Deze tabletten zorgen dat het bloed minder goed stolt, maar er moet genoeg stolling zijn om bescherming te bieden bij verwondingen. Daarom is het nodig dat de juiste hoeveelheid tabletten iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip rond de avondmaaltijd ingenomen worden

Lees meer over de behandeling met antistollingsmedicatie door de trombosedienst.