« Terug naar alle berichten

Result Laboratorium sluit zich aan bij de Medical Drone Service

Result Laboratorium wordt een steeds grotere organisatie met straks een centraal laboratorium in Zevenbergen, diverse ziekenhuislocaties en vele priklocaties. Met deze groei worden ook de logistieke uitdagingen zoals het reguliere en spoedtransport over de weg, steeds groter.

Om die reden heeft de directie besloten om als medisch partner aan te sluiten bij het project Medical Drone Service.

Medical Drone Service is een initiatief van de ANWB en PostNL. Samen met andere technische en medische partners wil de Medical Drone Service zich inzetten voor het sneller, betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer leveren van medische zendingen door middel van drones.

Andere technische en medische partners zijn: KPN, AVY (ontwikkelaar drones), Sanquin, Erasmus, Certe en Isala.

De regelgeving in Nederland omtrent drone vluchten is streng. Zo zijn er voor drones veel no-flyzones. Zelf dronevluchten organiseren voor medische doeleinden is hierdoor een complexe aangelegenheid.

Door samen te werken met de genoemde partners is het wel mogelijk om dit gefaseerd op te pakken. Door bijvoorbeeld ontheffingen voor no-flyzones aan te vragen, door testvluchten uit te voeren in een gecontroleerde dunbevolkte omgeving (er zijn door Isala al meerdere testvluchten uitgevoerd over dunbevolkt gebied, waaronder het traject Meppel-Zwolle) en door dit vervolgens uit te breiden naar vluchten over minder dunbevolkt gebied.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het vervoerde materiaal tijdens zo’n vlucht. Zaken als temperatuur, trillingen, bewegingen en luchtdruk worden hierin meegenomen.

Er moet nog heel veel gebeuren voordat de eerste drone voor Result Laboratorium vliegt en materiaal vervoert tussen de verschillende locaties, maar de samenwerking met Medical Drone Service en partners is een belangrijke eerste stap!

Meer informatie?
Kijk op de website van Medical Drone Service: https://medicaldroneservice.nl/