Primaire lactose intolerantie is de meest voorkomende oorzaak van lactose intolerantie. Ongeveer 70% van de wereldbevolking en 20% van de West-Europese bevolking is primair lactose intolerant.

Dit komt doordat de activiteit van het enzym lactase dat nodig is om lactose af te breken vanaf het vierde levensjaar afneemt. Op zeker moment is de lactase activiteit zo laag dat dat mensen buikklachten kunnen krijgen bij inname van lactose waarbij in de literatuur zelfs systemische klachten worden beschreven. Bij personen van West-Europese afkomst zal de lactase-activiteit het laagst zijn rond het twintigste levensjaar maar bijvoorbeeld bij Aziaten gebeurt dit al op hun vierde.

Een DNA-test of waterstofademtest?

Omdat de afname van lactase activiteit genetisch bepaald is – en feitelijk een natuurlijk proces! – kan primaire lactose intolerantie tegenwoordig met een eenvoudige DNA-test in bloed worden aangetoond. De oude waterstofademtest geeft in 10-20% van de patiënten een vals negatieve uitslag zodat deze test geen plaats meer heeft in de diagnostiek van primaire lactose intolerantie. Dat is erg prettig voor patiënten omdat ze nu niet langer tweeëneenhalf uur op de bloedafnamepoli hoeven te zitten en niet langer belast worden met een hoeveelheid lactose die gelijk staat aan een liter melk. Juist patiënten met intolerantie ervaren namelijk soms forse klachten van misselijkheid, flatulentie, buikkrampen of hevige diarree. Voor de DNA-test is echter slechts een buisje bloed nodig terwijl de uitslag inclusief een interpretatie binnen twee weken aan u wordt gerapporteerd.

Heeft u nog vragen over deze test? U kunt altijd een van de laboratoriumspecialisten klinische chemie bellen. Sinds kort kan dit ook per email: DNA@resultlaboratorium.nl

 

Aanvraagformulier Moleculaire diagnostiek