Digital Imaging is een van de speerpunten en onderzoekslijnen van Result laboratorium BV. In het perifere bloed zitten rode bloedcellen, witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes die elk een essentiële functie in ons lichaam vervullen. Op hematologische celtellers kunnen al deze parameters en afgeleiden daarvan worden bepaald. Deze celtellers zijn inmiddels dermate geavanceerd dat ze ook afwijkende cellen kunnen herkennen en daardoor een alarm triggeren (flagging). Een voorbeeld van dit soort afwijkende cellen zijn blasten, die indicatief kunnen zijn voor een acute leukemie (kijk naar onze video). Een logische vervolgstap in het routine hematologieproces is het morfologisch analyseren van het perifere bloed (met name leukocyten, maar ook rode bloedcellen en bloedplaatjes). Van oudsher werd de morfologische analyse van cellen verricht door middel van manuele microscopie door zeer ervaren morfologische analisten.

Digital Imaging, het woord zegt het al, is het digitaal analyseren van digitale plaatjes van bv leukocyten. Result laboratorium is één van de sleutelspelers op het gebied van digital imaging. Samen met een van de fabrikanten van digitale microscopen, Cellavision, werken wij continue aan het verder ontwikkelen van nieuwe analyse-modules. Zo hebben we recent een module helpen ontwikkelen die morfologisch afwijkende rode bloedcellen automatisch kan herkennen en classificeren. Dit faciliteert vervolgens correcte diagnosestelling bij patiënten met hematologische ziekten (bv thalassemie of myelofibrose). We hebben tevens meegeholpen aan de ontwikkeling van een digitale microscoop in een hematologiestraat. Een soort lopende band, waaraan alle hematologie-analyse-apparatuur gekoppeld is (kijk naar video DI-60). De hematologiestraat die bij Result laboratorium op lokatie Dordrecht staat is één van de eerste hematologiestraten die wereldwijd in gebruik is genomen!

 

Publicaties vanuit onze groep over digitale microscopie staan hier