« Terug naar alle berichten

Introductie nieuwe high-sensitivity Troponine I assay (hs-TnI)

Vanaf 1 december 2020 wordt de huidige troponine I (cTnI) bepaling gefaseerd vervangen door een hoog-sensitieve variant, de hs-cTnI.

De nieuwe test laat een verbeterde analytische gevoeligheid zien in het lage gebied hetgeen vroege detectie van een acuut myocard infarct (AMI) mogelijk maakt. De implementatie van deze nieuwe bepaling heeft twee belangrijke consequenties:

  • Rapportage van uitslagen zal conform regionale en landelijke richtlijnen plaatsvinden in ng/L. De huidige rapportage is in µg/L, oftewel dit resulteert in een factor 1000 verschil in uitslagen. (NB: hs-cTnI betreft een nieuwe/andere test; uitslag hs-cTnI is dus niet simpelweg 1000 x uitslag cTnI)
  • De referentiewaarde voor hs-cTnI is vastgesteld op het 99e percentiel afkappunt van een gezonde controlegroep: < 60 ng/L (geslachtsonafhankelijk).
  • Het zogenaamde grijze gebied waarbij een tweede hs-cTnI geprikt moet worden, ligt tussen 60-300 ng/L. Zie ook onderstaand interpretatieschema.

Voor uitsluiten van een AMI kent de hs-cTnI bij het afkappunt 60 ng/L een sensitiviteit van 92,9%, drie uur na ontstaan van klachten. De negatief voorspellende waarde bedraagt 98,8%. De specificiteit op het 99e percentiel bedraagt 90,6% met bijbehorende positief voorspellende waarde 61,4%. De lagere specificiteit wordt veroorzaakt door myocardschade vanwege andere cardiopulmonaire oorzaken (e.g. hartfalen, longembolie, myocarditis, maar ook patiënten met stabiel coronairlijden kunnen een stabiel verhoogde waarde hebben) of oorzaken van non-cardiale origine (e.g. sepsis, nierfalen).

In samenwerking met de cardiologen is het volgende interpretatieschema opgesteld. Belangrijk is bij een uitslag in het grijze gebied (hs-cTnI 60-300 ng/L) of klachten < 6 uur geleden de test pas te herhalen na 3 uur. NB: nu zien we soms dat er al na 1-2 uur opnieuw geprikt wordt, bijvoorbeeld omdat er 3 uur verstreken is sinds start klachten.

Indien relevant dient u dit schema te verwerken in alle klinische protocollen waar u gebruik van maakt. Daarom is dit schema onder de naam: High-sensitive Troponine I: interpretatieschema ook als apart document te vinden in iProva (ASz) of Rivas Documenten (Bz/Rivas) zodat er hyperlinks kunnen worden gemaakt.

stroomschema troponine

 

Vanaf 1 december a.s. zal gedurende 2 weken zowel cTnI (huidig) als hs-cTnI (nieuw) worden gerapporteerd in HiX. Dit voor gewenning aan de nieuwe test. NB: het betreffen twee verschillende tests zodat de uitslagen niet door elkaar gebruikt mogen worden. Met de cardiologen is afgesproken dat de gedurende de korte tijd waarin dubbel gerapporteerd wordt de huidige cTnI leidend is. Vanaf maandag 14 december a.s. wordt enkel nog de hs-cTnI gerapporteerd.

Aarzel niet contact met ons op te nemen bij vragen of onduidelijkheden.

Dr. Eric Vermeer
Dr. R. Castel
Dr. Michael Fouraux

laboratoriumspecialisten klinische chemie

Result Laboratorium