« Terug naar alle berichten

Integratie klinisch chemische hematologische laboratoria Amphia en Result Laboratorium

De RvB van Amphia en de directie van Result Laboratorium hebben op 8 resp. 5 juni 2020 het besluit genomen tot integratie van de klinisch chemische hematologische laboratoria van Amphia en Result Laboratorium. Result Laboratorium zal de laboratoriumactiviteiten van Amphia overnemen en voor een meerjarige periode laboratoriumdiensten aan Amphia leveren.

Met de integratie kunnen Amphia en Result Laboratorium een verbetering van de dienstverlening en kwaliteit van de zorg, evenals meer innovatief vermogen en kosteneffectiviteit bewerkstelligen. Over de integratie is positief geadviseerd door de betrokken medezeggenschapsorganen. Amphia en Result Laboratorium wensen de integratie te voltooien na goedkeuring door de NZa.

Wilt u meer weten?  U kunt uw vraag tot 25 juni  insturen via het contactformulier.