« Terug naar alle berichten

DPD genotypering

Op 9 januari heeft de afdeling Moleculaire biologie haar nieuwe ruimtes op het laboratorium van het PAL ingenomen. Naast het feit dat we meer ruimte hebben  stelt het  ons ook in staat om met behulp van ons nieuwe Real Time(RT) PCR apparaat sneller belangrijke diagnoses te stellen. O.a. op het vlak van de farmacogenetica.
Wij hopen dan ook, dat we in de loop van dit jaar kunnen gaan screenen op een belangrijk enzym dat betrokken is bij de metabolisering van het cytostaticum 5-FU.

Op het moment dat bij een patiënt kanker wordt geconstateerd, wordt een passende behandeling gekozen. Wanneer de patiënt chemotherapie krijgt, worden medicijnen gebruikt die de deling van snelgroeiende cellen remmen. Deze worden ook wel cytostatica genoemd.
De cytostatica kunnen via infuus (intraveneus) of als tablet (oraal) worden toegediend. Bij een standaardbehandeling van verschillende tumoren, waaronder darm- maag- of borstkanker wordt gekozen voor medicatie waarbij 5-fluorouracil (5-FU) gebruikt wordt.
De snelheid van de afbraak van 5-fluorouracil in het lichaam is afhankelijk van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). De halfwaardetijd van 5-FU in bloed is 10 tot 20 minuten afhankelijk van de gegeven dosis.

DNA analyse Result Laboratorium

Patiënten met een lage DPD enzymactiviteit hebben een sterk verminderde capaciteit om 5-FU af te breken, waardoor de halfwaardetijd toeneemt.  Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen, dit kan zelfs resulteren in het overlijden van de patiënt.
Variatie in activiteit het DPD-enzym is gedeeltelijk te verklaren door genetische variatie in het DPYD-gen wat codeert voor het DPD-enzym.

Met behulp van genetisch onderzoek wordt gescreend op de vier meest voorkomende varianten van het DPYD gen. Hierdoor worden patiënten met een DPD-deficiëntie geïdentificeerd. Met behulp van RT-PCR techniek is het mogelijk om  binnen enkele dagen een uitslag te krijgen, zodat uitstel van behandeling niet nodig is.