faq, vragen en antwoorden
« Terug naar alle berichten

Antwoorden op veel gestelde vragen vanuit de verloskundige praktijk

Waarom staat Vitamine D op de 3e maands verwijzing? Wat zijn de kosten van labonderzoek? Wanneer kan ik patiënten doorsturen voor PSIE?

Waarom staan er extra testen op het 3e maands formulier?

Naast de standaard PSIE onderzoeken kunt u ook andere frequent aangevraagde diagnostiek bij zwangeren aanvragen. Zoals bijvoorbeeld Hb of glucose. Hierdoor kunt u met één verwijsbrief volstaan. Onlangs is, op verzoek van enkele praktijken, vitamine D toegevoegd aan het formulier. Laat het ons weten indien u nog ander onderzoek toegevoegd zou willen hebben.

Kosten

Het standaard PSIE pakket bestaat uit de onderstaande onderzoeken:

  • Hepatitis B
  • Syfilis
  • Hiv
  • Bloedgroepantistoffen, ofwel irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA).

Deze onderzoeken zijn in het kader van het bevolkingsonderzoek en worden niet in rekening gebracht bij uw cliënt.

Extra aangevraagde diagnostiek en bijhorende orderkosten worden wel in rekening gebracht bij (de verzekering van) uw cliënt. De (maximale) tarieven voor laboratoriumonderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De exacte kosten van laboratoriumonderzoek zijn afhankelijk van de zorgverzekering van uw cliënt en kunnen lager uitvallen dan de vastgestelde NZA prijs.

Laboratoriumdiagnostiek, welke is aangevraagd door een eerstelijns verwijzer, wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Men moet echter wel rekening houden met de (wettelijk verplichte) eigen bijdrage.

Afname

Neemt u zelf bloed af bij uw cliënten? Let dan goed op de afname instructies bij de extra gevraagde testen. Het kan nodig zijn om extra materiaal af te nemen. Zoals bijvoorbeeld bij een vitamine D aanvraag in combinatie met een PSIE pakket. Hier zijn 2 stolbuizen voor nodig, één voor de PSIE en één voor de vitamine D.

Heeft u niet voldoende monsternummers voor de buizen? Noteer dan in ieder geval de naam én de geboortedatum van uw cliënt op de buis.

 

Waar en wanneer kan NIPT worden afgenomen?

Sinds april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Gezien de strikte voorwaarden die het RIVM stelt aan de afname en verzending van NIPT is het alleen mogelijk om op onderstaande afnamelocaties én tijdstip deze test af te nemen. Let op: deze tijdstippen wijken af van de reguliere openingstijden van deze locaties!

Dordrecht:

maandag tot en met vrijdag tot 16:30 uur in het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordwijk

Gorinchem:

maandag tot en met vrijdag tot 15:30 uur in het Beatrixziekenhuis

Leerdam:

maandag tot en met vrijdag tot 12:00 uur in de Lingepolikliniek