anemiediagnostiek
« Terug naar alle berichten

Wijziging pakket: Anemie met doortesten

Per 1 november 2018 zal het aanvraagpakket anemie met doortesten veranderen.

Tot op heden werd, na vaststelling van een anemie, vervolgdiagnostiek ingezet op basis van het gevonden MCV. Zowel de NHG-richtlijn anemie als de NVKC-richtlijn anemie-analyse hebben deze indeling op basis van MCV echter grotendeels losgelaten. Het aanvraagpakket anemie met doortesten wordt conform deze richtlijnen aangepast.

Bij elke aanvraag wordt standaard hemoglobine, MCV en ferritine gemeten.

Bij vaststelling van een anemie, worden de volgende testen toegevoegd aan de aanvraag:

  • serum ijzer
  • transferrine, transferrineverzadiging
  • vitamine B12, foliumzuur
  • creatinine, MDRD
  • CRP
  • LDH
  • reticulocyten
  • erytrocyten
  • leukocyten
  • trombocyten

Bij verdenking op een hemolytische anemie, zullen ook bilirubine en haptoglobine worden toegevoegd.

In de loop van 2020 zal met behulp van een nieuw laboratorium informatie systeem, automatisch een gedetailleerd commentaar toegevoegd worden aan de uitslagen van dit protocol. In de huidige vorm zal enkel een opmerking worden toegevoegd als er sprake is van ijzergebrek.

Mocht u vragen hebben over deze verandering, dan kunt u contact opnemen met dr. Karlijn Stouten,  AIOS klinische chemie of dr. Eric Vermeer, laboratoriumspecialist klinische chemie.