Referentiewaarden
« Terug naar alle berichten

Anti CCP antistoffen assay gewijzigd

Per 2 januari 2019 introduceert het Result laboratorium een nieuwe anti-CCP antistoffen assay.  

Wat verandert er door deze nieuwe techniek?

  • Korte doorlooptijd

Een groot voordeel van de nieuwe test is dat de doorlooptijd veel korter zal zijn. De test hoeft namelijk niet meer batchgewijs bepaald te worden. De doorlooptijd zal daarmee gelijk worden aan de Reumafactor die dagelijks bepaald wordt.

  • Nieuwe afkapwaarde

Zowel de huidige als de nieuwe assay betreffen tweede generatie immuunassays, en hebben daarmee een vergelijkbare sensitiviteit en specificiteit. Echter betreffen het twee geheel andere meetmethodes, waardoor de kwantitatieve resultaten zullen verschillen.

Een vergelijking van beide methodes ziet er als volgt uit:

 

 

De afkapwaarde van de huidige assay is 25 kU/L, de afkapwaarde van de nieuwe assay is 4 U/ml.  De nieuwe test meet gemiddeld tien keer lagere concentraties dan de oude test. Voor individuele monsters kan deze factor echter sterk wisselen (2 – 25 x lager).

Mocht u vragen hebben over deze verandering, neem dan contact op met dr. Michael Fouraux, laboratoriumspecialist klinische chemie.