Wat onderzoeken wij?

De testen die zijn gekozen geven bij vroege constatering van afwijkingen de mogelijkheid acties te nemen wat direct gezondheidswinst oplevert.

 

Gewicht en BMI

Overgewicht is een sterk groeiend gezondheidsprobleem in Nederland.

Overgewicht en obesitas, gedefinieerd volgens de waarden van de Quetelet-index, de zogenaamde BMI index (gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters; een waarde boven 25 impliceert overgewicht) komen op dit moment in Nederland bij bijna 45 procent van de bevolking voor. Overgewicht en vetzucht nemen in de geïndustrialiseerde landen gestaag toe, zo ook in Nederland.

Bloeddruk
Hoge bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Met name de bovendruk is een hiervoor een goede indicator. Door het veranderen van de levensstijl, gewoonten en door medicatie kan de bloeddruk worden verlaagd en de kans op een CVA (beroerte) belangrijk afnemen.

Hartslag
Een onregelmatige, te hoge of te lage hartslag kan een indicatie zijn voor een dieper liggend gezondheidsprobleem. In rust ligt een normale hartslag bij een gezonde volwassenen tussen de 60 en 70 slagen per minuut. Een hartslag van onder de 50 is te laag, eentje boven de 100 slagen per minuut is te hoog. Bij inspanning kan de hartslag oplopen tot 120 en 180 slagen per minuut.

Glucose
Een verhoogde waard is een aanwijzing voor diabetes (suikerziekte). De kans op diabetes is bij oudere mensen beduidend hoger.

Cholesterol
Verhoogd cholesterol geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. In beperkte mate kan goede voeding cholesterol doen verlagen en het “goede” HDL cholesterol doen stijgen.

Creatinine
Creatinine is feitelijk een afvalproduct van de spieren. Bij een goede nierfunctie wordt creatinine uitgescheiden. Indien de creatininewaarde verhoogd is kan dit duiden op een verminderde nierfunctie.

Hemoglobine (Hb)
Hemoglobine (Hb) zorgt voor voldoende zuurstof voor de spieren. Bij een ongezond voedingspatroon en bepaalde aandoeningen kan het Hb verlaagd zijn. Dit heeft direct invloed op de conditie.

 

Vitamines

Vitamine B12
Een verlaagd vitamine B12 kan duiden op een ongezond voedingspatroon of een onderliggende auto immuun ziekte. Een verlaagd B12 heeft invloed op het hemoglobine gehalte en direct invloed op de algemene condities. Vitamine B12 heeft een grote voorraad in het lichaam en het duurt relatief lang voordat het effect van ongezonde, ongebalanceerde voeding zichtbaar wordt.

Vitamine D
Vitamine D is een ‘hot topic’ van de laatste jaren. Door ons voedingspatroon en levensstijl hebben veel mensen een vitamine D tekort. Vitamine D heeft invloed op de algemene conditie en de fitheid van de spieren.

Vitamine A, B1, B6 & E
Vitamine niveaus kunnen verlaagd zijn door een ongezond voedingspatroon en direct invloed hebben op het algehele welbevinden. Deze vitamines zijn eenvoudig aan te vullen en horen in een gebalanceerd voedingspatroon.

Foliumzuur
Foliumzuur heeft direct invloed op het hemoglobine gehalte. Voldoende foliumzuur hoort in een gebalanceerde voeding. Indien er extra behoefte aan is, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, is een aanvulling aan te raden.