Venapunctie gevorderden

315.00

CORONAMAATREGEL: Het is tot nader order niet mogelijk deze cursus te volgen. 

Heeft u na het volgen van de basiscursus venapunctie geen of onvoldoende venapuncties verricht?

Doe praktijkervaring op tijdens deze cursus.

U gaat 2 dagdelen onder begeleiding venapuncties uitvoeren. Tijdens de praktijk wordt de theorie doorgenomen.

Het doel van de cursus is de vaardigheden van het adequaat afnemen van bloed met behulp van de venapunctie te verbeteren.

De venapunctie is een beroepshandeling om door middel van laboratoriumonderzoek diagnostiek te verrichten. Na het volgen van deze cursus kan men op verantwoorde wijze bloed afnemen voor onderzoek in het laboratorium.

Voor wie?

Iedere zorgverlener die de cursus venapunctie van Result Laboratorium heeft afgerond maar de vaardigheden niet meer  of zeer weinig in de praktijk heeft uitgevoerd en hierdoor zijn of haar bekwaamheid heeft verloren.

Inhoud

In de cursus wordt de vaardigheid  van de venapunctie behandeld.

De cursist loopt 2 dagdelen mee met de praktijkbegeleider op de afdeling bloedafname, en zal veelvuldig oefenen met het uitvoeren van de venapunctie. Daarnaast wordt de theorie herhaald en de wijzigingen doorgenomen.  U krijgt individuele begeleiding, er wordt  maximaal 1 cursist door de praktijkbegeleider opgeleid.

De cursus wordt afgesloten met een praktijk en theorie toets. Een certificaat wordt uitgereikt als de cursist zowel voor de theoretische als de praktische toets is geslaagd. Aan het certificaat kunnen geen rechten ontleend worden. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en het bijhouden van de bloedafname bekwaamheid.

Aansprakelijkheid, regelgeving en verzekering

De cursist functioneert uitsluitend onder directe supervisie van de praktijkbegeleider of voor de zorg verantwoordelijke professional, waarbij de cursist zich moet houden aan de regelgeving van Result Laboratorium.

Daar waar de cursist concrete handelingen uitvoert is Result Laboratorium wettelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het doen en laten van de cursist binnen het werkgebied van Result Laboratorium.

Cursusdata

De exacte data worden in overleg na inschrijving vastgesteld en ingepland op één van onze locaties. In de maanden juli en augustus worden er geen cursussen gegeven. 

Hepatitis B vaccinatie

Voorwaarde om deel te nemen aan de cursus is dat de cursist Hepatitis B gevaccineerd moet zijn en dit moet overleggen. Voordat de vaccinaties voltooid zijn, is het in ieder geval niet toegestaan om een venapunctie te verrichten.

Tarief

Het tarief per deelnemer bedraagt 315 euro (incl. BTW).