Venapunctie basiscursus

695.00

CORONAMAATREGEL: Het is tot nader order niet mogelijk deze cursus te volgen. 

Gaat u bloed prikken bij uw patiënten in uw praktijk of gaat u dit doen in uw toekomstige functie?

Leer adequaat veneus bloed afnemen met de basiscursus Venapunctie.

U bestudeert de theorie en na praktische instructies gaat u praktijkervaring opdoen op één van onze bloedafnamelocaties.  Na het volgen van deze cursus kan u op verantwoorde wijze bloed afnemen voor onderzoek in het laboratorium.

Het doel van de cursus is het adequaat afnemen van bloed met behulp van de venapunctie ten behoeve van laboratoriumonderzoek.

De venapunctie is een beroepshandeling om door middel van laboratoriumonderzoek diagnostiek te verrichten. Na het volgen van deze cursus kan men op verantwoorde wijze bloed afnemen voor onderzoek in het laboratorium.

Voor wie?

Iedere (aanstaande) zorgverlener die betrokken is bij de afname van bloed door middel van een veneuze punctie, zoals verpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, (functie) laboranten, doktersassistenten, verloskundigen en (huis-) artsen in opleiding.

Wilt u laboratoriumonderzoek af gaan nemen in uw praktijk en heeft u hierover nog geen afspraak met Result Laboratorium? Maak dan een afspraak met onze afdeling relatiebeheer.

Inhoud

In de cursus wordt de vaardigheid van de venapunctie behandeld. Tijdens de cursus komen de kaders voor het verrichten van de venapunctie, de anatomische kenmerken van de voorkeursplaatsen, de materiaal keuze zoals naalden, buizen en priksystemen en kwaliteitsbewaking van het afgenomen materiaal aan bod. Tenslotte worden de mogelijke complicaties die bij deze handeling op kunnen treden behandeld.

De cursist loopt 4 dagdelen mee met de praktijkbegeleider op de afdeling bloedafname, en zal veelvuldig onder begeleiding oefenen met het uitvoeren van de venapunctie.

De cursus wordt afgesloten met een praktijk en theorie toets. Een certificaat wordt uitgereikt als de cursist zowel voor de theoretische als de praktische toets is geslaagd. Aan het certificaat kunnen geen rechten ontleend worden. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en het bijhouden van de bloedafname bekwaamheid. Wij bieden de mogelijkheid om een opfriscursus te volgen van 2 dagdelen.

Om zelfstandig bloed af te nemen, ten behoeve van  laboratorium onderzoek bij Result Laboratorium,  in uw  praktijk is het van belang dat de er wordt voldaan aan bevoegdheideisen die daarvoor gesteld zijn.  Met het afronden van deze basiscursus wordt er een bevoegdheid voor 3 jaar afgegeven.

Aansprakelijkheid, regelgeving en verzekering

De cursist functioneert uitsluitend onder directe supervisie van de praktijkbegeleider of voor de zorg verantwoordelijke professional, waarbij de cursist zich moet houden aan de regelgeving van Result Laboratorium.

Daar waar de cursist concrete handelingen uitvoert is Result Laboratorium wettelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het doen en laten van de cursist binnen het werkgebied van Result Laboratorium.

Cursusdata

De exacte data worden in overleg na inschrijving vastgesteld en ingepland op één van onze locaties. In de maanden juli en augustus worden er geen cursussen gegeven.

Hepatitis B vaccinatie

Voorwaarde om deel te nemen aan de cursus is dat de cursist Hepatitis B gevaccineerd moet zijn en dit moet overleggen. Voordat de vaccinaties voltooid zijn, is het in ieder geval niet toegestaan om een venapunctie te verrichten.

Tarief

Het tarief per deelnemer bedraagt 695 euro (incl. BTW)