Het is belangrijk dat de behandeling met antistollingsmiddelen zo veilig mogelijk verloopt. De medicijnen moeten goed werken, maar tegelijkertijd zo min mogelijk bijwerkingen geven, zoals bloedingen. Het evenwicht tussen werking en bijwerking bij een antistollingsbehandeling luistert behoorlijk nauw.

Wilt u als behandelaar een patiënt (her)aanmelden? Dat kan digitaal via ZorgDomein of via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier Trombosedienst

Ons team van deskundige medewerkers die de patiënten begeleiden bestaat uit:

De medewerkers bloedafname:

  • verzorgen de bloedafname
  • zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënten;
  • geven voorlichting over VKA behandeling;
  • vragen naar bijzonderheden die relevant zijn voor een veilige behandeling;
  • registreren complicaties, medicatie veranderingen en bijzonderheden.

De medewerkers van het team zelf meten:

  • trainen en begeleiden van patiënten in het zelfmeten van de INR
  • controleren van het POC-apparaat voor bepaling van de INR
  • instrueren in het gebruik van de trombosedienst webportal en App.

De doseerartsen:

  • geven doseeradviezen
  • begeleiden de antistollingsbehandeling rondom ingrepen;
  • begeleiden de omzetting naar een alternatieve antistollingsmiddel
  • overleggen binnen de keten trombosezorg.

Zij werken volgens de richtlijnen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten.