Algemeen

Ik ben vergeten mijn tabletten in te nemen, wat nu?
Wanneer u vergeten bent uw tabletten in te nemen dan kunt u, op de dag van inname, de vergeten antistollingstabletten nog tot middernacht innemen. Neem nooit de vergeten tabletten de volgende dag extra in. Overleg dit met de trombosedienst en geef bij uw volgende controle door op welke datum u de antistollingstabletten bent vergeten in te nemen.

Ik ben de controledag verhinderd
Als u op de voorgestelde controledag verhinderd bent, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Er wordt dan in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.

Kan ik ook thuis geprikt worden?
Op verzoek van uw behandelend arts kunt u thuis geprikt worden.Dit gaat meestal om patiënten die bedlegerig zijn. Het bezoeken aan huis vindt tussen 8.00 uur en 13.00 uur plaats. 

Ik heb geen doseerkaart ontvangen, wat nu?

Veelal zult u de doseerkaart de dag na de bloedcontrole ontvangen. Mocht u de doseerkaart niet hebben ontvangen, dan kunt u doorgaan met uw oude dosering. Er staan meestal extra dagen met een dosering op uw kaart vermeld. Als deze extra dagen niet zijn vermeld of wanneer u op de tweede dag na het prikken nog geen nieuwe doseerkaart heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

Ik ga op vakantie, moet ik dit doorgeven?
Laat ons weten als u een vakantie heeft gepland. Wij houden dan rekening met het inplannen van uw controleafspraak. De trombosedienst arts zal dan proberen een doserings schema voor de gehele vakantie periode voor u te maken. Indien dit niet verantwoord is kan het voorkomen dat u in uw vakantie moet gaan prikken.

Bij een vakantie in het buitenland kunnen wij er voor zorgen dat u een vakantiebrief in een buitenlandse taal toegestuurd krijgt. Na het laatste controlemoment voor uw vakantie krijgt u naast de doseerkaart ook de vakantiebrief toegestuurd. Hierop staan alle relevante gegevens in één van de volgende talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Spaans
  • Italiaans

Gebruik deze brief als u in het vakantieland uw bloed moet laten controleren. Gebruik nooit een vakantiebrief van een eerdere vakantie, hierop ontbreken uw actuele gegevens!

Wat moet ik doen met mijn oude doseerkaart?
Na de bloedafname krijgt u het gedeelte van de kaart terug waarop uw dosering vermeld staat. Bewaar dit gedeelte totdat u van ons een nieuwe doseerkaart heeft ontvangen. Gooi, na ontvangst van de nieuwe kaart, direct uw oude kaart weg om verwarring te voorkomen.

Wat is een INR?
De INR-waarde is een standaard waarde die wereldwijd wordt gebruikt voor de mate van antistolling van bloed.

Bij mensen die geen antistollingstabletten gebruiken is deze waarde 1,0 INR. Er is voor u, aan de hand van de gestelde diagnose waar de bloedverdunners voor voorgeschreven zijn, een streefwaarde voor de INR waarde bepaald.

Na de afname van het bloed wordt in ons laboratorium de INR-waarde van uw bloed bepaald. Aan de hand van deze uitslag en eventuele bijzonderheden, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan, bepaald de trombosedienst arts uw nieuwe doseringsschema (het aantal tabletten dat u dagelijks dient in te nemen)

Ik wil graag zelf mijn INR gaan meten. Waar kan ik meer informatie vinden?
Ik ben bij VGZ verzekerd, kan ik bij de trombosedienst van Result Laboratorium terecht?

Tropaz

Ondervindt u problemen met het inloggen op Tropaz, het resetten van uw wachtwoord voor Tropaz of de Tropaz-app?
Neem dan rechtstreeks contact op met het nummer 088-9950015. U wordt dan geholpen door de helpdesk van A-solutions Healtcare, de organisatie die Tropaz voor ons heeft ontwikkeld. Deze helpdesk is bereikbaar op iedere werkdag van 13:00 tot 16:00 uur. U kunt ook uw vraag per mail stellen aan A-solutions Healthcare

Stuur een e-mail

tropaz@asolutions.nl

Ik heb de tropaz app geïnstalleerd, maar deze werkt niet. Wat nu?
Om de app te activeren dient u in te loggen in Tropaz via de PC(vaste computer). Voor meer informatie verwijzen wij naar de handleiding “installatie Tropaz app. Ondervindt u problemen met het inloggen op de tropaz-app of het resetten van uw wachtwoord? Neem dan rechtstreeks contact op met het nummer 088-9950015. U wordt dan geholpen door de helpdesk van A-solutions Healtcare, de organisatie die Tropaz voor ons heeft ontwikkeld. Deze helpdesk is bereikbaar op iedere werkdag van 13:00 tot 16:00 uur. U kunt ook uw vraag per mail stellen aan A-solutions Healthcare

Stuur een e-mail

tropaz@asolutions.nl

Ik krijg mijn INR niet doorgestuurd via Tropaz. Bij het opslaan verschijnt er een grijs scherm.
 Mogelijk is er sprake van “caching”. Bij caching wordt een kopie van een opgevraagde pagina op de PC opgeslagen. Bij het weer opvragen van deze pagina is deze snel beschikbaar.
Wanneer u ctrl+F5 in drukt wordt de pagina opnieuw geladen en kunt u opnieuw uw INR doorsturen