Result Laboratorium POCT HAP Gorinchem
« Terug naar alle berichten

Sneltest nu ook in huisartsenpost Gorinchem

Samen met de Huisartsenpost Gorinchem heeft Result Laboratorium gezocht naar een kwalitatieve goede en snelle manier om een d-Dimeer te kunnen bepalen. De keus is gevallen op de clearview simplify D-dimer test van Alere die binnen 10 minuten een betrouwbaar resultaat biedt. Het is een immunochromatografische sneltest die als hulpmiddel bij uitsluiting van diep-veneuze trombose wordt gebruikt.

Woensdag 18 november heeft Result Laboratorium medewerkers van de Huisartsenpost Gorinchem getraind met het gebruik van de D-dimer sneltest. Op dinsdag 24 en donderdag 26 november staan de laatste 2 trainingen gepland

Waarom een d-Dimeer test?

De D-dimeer test wordt in de regel gebruikt om de aanwezigheid een bloedstolsel in de bloedbaan op te sporen. Deze bloedstolsels kunnen ontstaan bij aandoeningen die gepaard gaan met een (tijdelijke) verhoogde bloedstollingsneiging die zich kunnen uiten als bijvoorbeeld:

  • diepe veneuze trombose (DVT) waarbij een stolsel in een beenader ontstaat
  • longembolie (LE) waarbij een stolsel in de longen ontstaat
  • diffuse intravasale stolling (DIS), waarbij stolseltjes en bloedinkjes ontstaan door het hele lichaam

Meestal treden de stolsels op in de aderen van het lichaam. Als ze echter ontstaan in de voor het zuurstoftransport zo belangrijke slagaderen (arteriën), kan de bloedtoevoer worden geblokkeerd naar cruciale organen zoals de nieren, de hersenen of het hart. Hierdoor kan blijvende schade aan het orgaan optreden (infarct) en dit kan zelfs tot volledige uitval van het orgaan lijden.

De D-dimeer test is vooral nuttig als de dokter denkt dat iets anders dan een DVT of LE de oorzaak is van de klachten. Een negatieve testuitslag kan deze gedachte dan bevestigen; met een negatieve testuitslag is het zeer onwaarschijnlijk dat de klachten van de patient veroorzaakt worden door een bloedstolsel in de bloedbaan. Het is een snelle en voor de patiënt weinig belastende test om een afwijkende of overmatige stolling uit te sluiten. De D-dimeer test wordt meestal uitgevoerd in combinatie met beeldvormende technieken (beenecho, CT-scan van de long) en andere laboratoriumtesten.

Wilt u meer weten?

Kijk voor meer uitleg over de test de de site van de NVKC.

Bent u geïnteresseerd in POCT in uw praktijk? Neem dan contact op met onze accountmanager.