Logo Drechtzorg
« Terug naar alle berichten

Result Laboratorium deelnemer DrechtZorg

Sinds vorige week is Result Laboratorium een deelnemer aan het samenwerkingsverband tussen zorginstellingen: stichting DrechtZorg. De directie van Result Laboratorium is van mening dat je resultaat behaalt wanneer er in de hele keten nauw wordt samengewerkt, men elkaar helpt en kennis deelt. Dit sluit mooi aan bij de doelstelling van DrechtZorg.

DrechtZorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, apotheken, Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE. De 34 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland. Oftewel:”De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverleners”

Het bureau ondersteunt vanuit een neutrale rol de lidorganisaties bij de verschillende samenwerkingsactiviteiten. Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven. Dit is afhankelijk van de doelgroep en soms het werkgebied.