« Terug naar alle berichten

Result en KCHL Amphia gaan integreren

De directie van Result Laboratorium en de Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis hebben de overeenkomst getekend, waarmee de integratie van het Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium (KCHL) van Amphia en Result Laboratorium een feit is. Per 1 oktober 2020 gaan de laboratoria samen verder onder de naam Result Laboratorium.

Hiermee wordt in een groot verzorgingsgebied een toekomstbestendige organisatie neergezet waar patiënten en aanvragers uit de hele regio terecht kunnen voor kwalitatief hoogwaardige bloedonderzoeken en andere onderzoeken.

Door deze integratie ontstaan schaalvoordelen, waardoor Result Laboratorium haar analyses op een betere en efficiëntere manier kan uitvoeren.

Alle prikposten en afname methodes blijven gewoon zoals u gewend bent. Achter de schermen wordt het beter en sneller geanalyseerd. Het nieuwe Result Laboratorium verwerkt de aanvragen van huisartsen en ziekenhuizen. Result zorgt ervoor dat deze aanvragen en de uitslagen in het belang van de patiënt naadloos geïntegreerd en inzichtelijk zijn voor de verschillende aanvragers. Result werkt daarom ook nauw samen met de laboratoria voor Microbiologie en Pathologie.

Het personeel heeft meegedacht over de fusie en er is positief geadviseerd door onder meer de NZa en de medezeggenschapsorganen.