Result Laboratorium POCT training
« Terug naar alle berichten

POCT in VVT Rivas

Rivas VVT sector (verpleeg- en verzorgingshuizen) heeft Result Laboratorium gevraagd haar te ondersteunen bij de professionele inzet van de glucosemeting op de VVT locaties, waarbij moet worden voldaan aan alle normen die hier aan vanuit de overheid worden gesteld. Gevraagd is hiervoor een aanbieding te maken voor de projectaanpak, de benodigde apparatuur en toebehoren, de implementatie en opleidingen van de POCT gebruikers, de certificering van gebruikers, ingebruikname van apparatuur en periodieke controles en keuringen van apparatuur gedurende de gebruiksperiode.

Maandag 14 juni heeft Result Laboratorium goedkeuring voor de opdracht ontvangen en afgelopen donderdag 18 juni zijn de eerste VVT medewerkers door het POCT team getraind. Mede dank zij de voortvarendheid en flexibiliteit van het POCT team was het mogelijk om de instructies en het opleidingsmateriaal in zo’n korte periode te ontwikkelen en uit te rollen.