Moet ik nuchter zijn voor bloedafname?
Op het aanvraagformulier staat achter een test aangegeven wanneer u nuchter moet zijn.

Ik moet nuchter zijn. Vanaf wanneer mag ik niets meer eten of drinken?
Nuchter wil zeggen dat u op de dag voor het onderzoek vanaf 22:00 niets meer eten, drinken en roken mag. Het is wel toegestaan om water of thee zonder toevoegingen te drinken. Als u medicijnen gebruikt dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken.

Kan ik ook bij jullie terecht met een formulier van een ander ziekenhuis?
Dat kan, wij nemen elk formulier in behandeling. Wilt u er wel voor zorgen dat uw behandelaar, met naam en adres, op het formulier vermeld staat.

Komen jullie ook aan huis prikken?
Op verzoek van uw huisarts of specialist is het mogelijk dat wij u thuis bezoeken. Overleg uw verzoek met uw arts, hij of zij maakt voor u dan een afspraak met de regionale prikdienst.

Waar kan ik een afspraak maken?
Voor reguliere bloedafname hoeft u geen afspraak te maken. Wanneer u voor een functietest komt, kunt u een afspraak met ons maken klik dan hier.

Wat gebeurt er met het afgenomen materiaal nadat de aangevraagde testen zijn uitgevoerd?
Nadat alle aangevraagde testen zijn uitgevoerd en de resultaten bekend zijn is er soms nog materiaal over. Dit restmateriaal word normaliter vernietigd. Incidenteel wordt dit restmateriaal echter in het laboratorium gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een nieuwe onderzoekmethode mee te ontwikkelen of een bestaande onderzoeksmethode mee te verbeteren. Het materiaal wordt hiervoor geanonimiseerd en is er dus niet te herleiden dat dit van u afkomstig is. Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken aan de medewerker die uw aanvraag behandelt.

Wat kost laboratoriumonderzoek?
De (maximale) tarieven voor laboratoriumonderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA.  De kosten die aan u worden doorberekend zijn afhankelijk van uw zorgverzekering. U dient hierbij wel rekening te houden met uw eigen risico. Jaarlijks maken zorgverzekeraars nieuwe afspraken met zorgaanbieders over de tarieven. De tarieven die aan u worden doorberekend kunnen daarom ook lager uitvallen dat de NZA-tarieven.  Let wel; wanneer er  bijzonderheden gevonden worden en nader onderzoek  noodzakelijk blijkt, kunnen de kosten hoger uitvallen dat in de NZA tarievenlijst staat aangegeven. De hoogte van de kosten is dan afhankelijk van het soort en aantal extra testen die zijn ingezet.

Naast kosten van de uitgevoerde testen wordt er ook een standaard ordertarief, en indien van toepassing decentrale prikkosten of huisbezoek, in rekening gebracht bij elke aanvraag. Deze kosten kunt u ook vinden in de NZA tarievenlijst.

Wie heeft er inzage in mijn uitslagen?
U bent eigenaar van uw laboratoriumuitslagen. De uitslagen zijn alleen te raadplegen door de behandelend arts. Dit kan uw huisarts zijn, uw hoofdbehandelaar in het ziekenhuis of een specialist die mede bij de behandeling is betrokken. Zonder uw toestemming worden uitslagen niet aan derden verstrekt. Voor inzage van laboratoriumuitslagen in het Electronisch Patienten Dossier van het ziekenhuis of huisarts gelden de algemeen vastgestelde regels rondom privacy van de patiënt. Desgewenst kan de regelgeving opgevraagd worden bij het ziekenhuis of bij uw huisarts.