« Terug naar alle berichten

Start “elektrische neus studie” (eNose) in Breda

Maandag 18 januari is Result Laboratorium gestart met de “elektrische neus studie”, ofwel eNose studie, op de COVID-19 poli van het Amphia ziekenhuis. De studie zal 4 weken lopen waarin het ademprofiel van medewerkers met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt vergeleken met de PCR uitslag. Met de eNose kan er in de toekomst simpeler een diagnose worden gesteld en wordt het mogelijk sneller de juiste behandeling te starten.

Een ziekte zoals bijvoorbeeld COVID-19 kan de stofwisseling in het lichaam veranderen. Die verandering kan worden gemeten in de lucht die wordt uitgeademd. De zogenaamde vluchtige organische stoffen (VOC’s) worden gemeten. De sensoren in de eNose reageren op de adem van de patiënt en maken een afdruk van de adem, ofwel een breathprint.
Door zo veel mogelijk gegevens van patiënten met COVID-19, in het apparaat te laden, wordt het apparaat geleerd of de breathprint komt van een patiënt met of zonder COVID-19. Het algoritme van de eNose wordt hierdoor geperfectioneerd, resulterend in een stabiele formule voor het detecteren van de ziekte.

Ziekenhuismedewerkers die met een verdenking op COVID-19 langs de Corona poli in het Amphia gaan voor een SWAB, worden gevraagd of ze mee willen werken aan de eNose studie. Hen wordt gevraagd om gedurende 5 minuten in de apparatuur van de eNose te ademen. Om er voor te zorgen dat alle uitgeademde lucht door het apparaat gaat, wordt er een klemmetje op de neus geplaatst. De breathprint wordt vervolgens vergeleken met de uitslag van de PCR uitslag.

Diverse ziekenhuizen werken mee aan dit onderzoek. Voor Result Laboratorium nemen Cheryl Larmonie en Mattanja van der Molen de ademtesten af.

Auteur: Hans Kooijman