CDT test Result Laboratorium
« Terug naar alle berichten

Carbohydrate Deficiënt Transferrin (CDT)

De afdeling speciale technieken van Result Laboratorium gaat per 1 augustus zelf CDT in bloed bepalen. Het buisje bloed hoeft dan niet meer te worden opgestuurd naar een ander laboratorium waardoor de resultaten sneller bekend zullen zijn (2-3 weken)

Wat is CDT?

De CDT meting is in combinatie met andere testen zoals GGT, ASAT en ALAT een bruikbaar middel om alcoholgebruik aan te tonen.

CDT is een eiwit dat het lichaam aanmaakt bij langdurig en overmatig alcohol gebruik. Alcohol is maar enkele uren na inname in bloed aan te tonen. CDT daarentegen geeft een afspiegeling van het gemiddeld alcoholgebruik van de voorafgaande weken.

Een afbraakproduct van alcohol zorgt voor een afwijkende vorm van het ijzertransporteiwit transferrine. Deze vorm heeft minder koolhydraat zijketens dan normaal en dat verklaart de naam: koolhydraatdeficient transferrine (CDT). Transferrine is een plasma-eiwit dat ijzer vervoert naar onder andere het beenmerg voor de aanmaak van de rode bloedcellen.

CDT wordt voornamelijk aangevraagd als er een overmatige en risicovol alcoholgebruik wordt vermoed. Of door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheden) bij personen die aangehouden zijn op overmatig alcoholgebruik in het verkeer.

De uitslag

Het gehalte CDT wordt gerapporteerd als percentage van de totale transferrine waarde in bloed. Gezonde personen die geen of een weinig alcohol consumeren hebben met de door ons gebruikte methodiek, capillaire elektroforese, een CDT-uitslag onder de bovengrens (1.3%) van de referentiewaarde 0.3 – 1.3%. De afkapwaarde voor overmatig alcoholgebruik met deze methode is 1.7%. Voor mannen betekent dit dat zij dagelijks minstens 6 en voor vrouwen 5 alcoholische consumpties nuttigen.

De halfwaardetijd van CDT bedraagt 10-14 dagen en het duurt 4-6 weken voordat de CDT uitslagen weer genormaliseerd zijn. Als de daling minder sterk is dan verwacht dan is er mogelijk een voortzetting en/of hervatting van het alcoholgebruik.