erytrocyten, anemie,
« Terug naar alle berichten

Wetenschappelijke studie “anemiediagnostiek”

Bij bloedarmoede (anemie) is er sprake van een afwijking in het aantal, grootte of vulling van rode bloedcellen (erytrocyten) in het bloed.  De oorzaak van een anemie kan verschillende redenen hebben. Karlijn Stouten, klinisch chemicus in opleiding,  onderzoekt dit sinds 2013 en heeft daar een proefschrift “Current and future diagnostics of anaemia” over geschreven.

Aanleiding voor het onderzoek van Karlijn was het in 2007 gestarte project PAGAS.  PAGAS staat voor “Project of Anemia analysis from the General practitioner to the Albert Schweitzer hospital ” en is een samenwerking van huisartsen, maag-darm-leverartsen, specialisten laboratoriumgeneeskunde en internisten in de regio Dordrecht. Doel van het PAGAS-project is om de kwaliteit voor de zorg van patiënten met bloedarmoede te verbeteren door snel een oorzaak te vinden van de anemie zodat een juiste behandeling kan worden gestart.

De resultaten van dit PAGAS project zijn verwerkt in het onderzoek wat Karlijn heeft uitgevoerd onder begeleiding van Dr. Jurgen Riedl (specialist laboratoriumgeneeskunde Result laboratorium), Dr. Mark-David Levin (internist-hematoloog Albert Schweitzer ziekenhuis) en Prof. Dr. Pieter Sonneveld (hematoloog, Erasmus MC).

Promotieonderzoek Result Laboratorium

Karlijn vertelt “Mijn proefschrift “Current and future diagnostics of anaemia” beschrijft wetenschappelijk onderzoek dat ik heb uitgevoerd in Result laboratorium in samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het onderwerp is anemie bij huisartspatiënten.  Ik heb onder andere gekeken naar hoe vaak de verschillende oorzaken van anemie voorkomen in deze groep patiënten en naar het nut van de laboratoriumparameter MCV bij anemie diagnostiek. ”

Promotieonderzoek Result LaboratoriumEerder is er een gedeelte van het proefschrift gepubliceerd in het internationale laboratoriumtijdschrift International Journal of Laboratory Hematology en heeft Karlijn hiermee de wetenschapsprijs voor de beste publicatie van 2015  gewonnen. Op 23 september 2016 hoopt Karlijn haar wetenschappelijk onderzoek af te ronden met haar verdediging van haar proefschrift in het Erasmus MC.